Reklama

Wiadomości

ZE PAK z dofinansowaniem na budowę stacji tankowania wodoru

Autor. Twitter

20 mln zł dotacji z NFOŚiGW na budowę stacji tankowania wodorem w pięciu miastach w Polsce ma otrzymać spółka grupy ZE PAK - poinformowała ZE PAK we wtorek. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 57,4 mln zł - dodano.

Reklama

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) poinformował we wtorek, że 21 lutego 2023 r. PAK-PCE Stacje H2 spółka pośrednio zależna od spółki Stacje H2, zawarła umowę o dofinansowanie w formie dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wyjaśniono, że zgodnie z umową spółka Stacje H2 otrzyma dotację w wysokości 20 mln zł, którą przeznaczy na wybudowanie sieci ogólnodostępnych stacji tankowania wodorem w pięciu miastach w Polsce.

Reklama

"Stacje mają zostać wybudowane do 30 czerwca 2024 r. Budowa stacji ma umożliwić tankowanie pojazdów wykorzystujących wodór jako paliwo. Wodór staje się tym samym alternatywą dla tradycyjnych, emisyjnych paliw kopalnych wykorzystywanych w transporcie. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 57,4 mln zł" - poinformowała spółka w komunikacie.

Zaznaczono, że zgodnie z umową kwota dofinansowania nie może przekroczyć 34,85 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanego przedsięwzięcia.

Reklama

Czytaj też

Wskazano, że dofinansowanie zostało udzielone w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW "Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru", którego celem jest rozwój infrastruktury zmniejszającej liczbę pojazdów emitujących zanieczyszczenia, a co za tym idzie poprawa jakości powietrza.

Wcześniej ZE PAK informował, że 9 kwietnia 2020 r. podpisał kontrakt z firmą Hydrogenics Europe N.V. dotyczący zakupu elektrolizera HyLYZER 1000-30 do produkcji wodoru wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, tj. stacją sprężarek 350 bar (2x750 m3) oraz stacją do napełniania magazynów mobilnych oraz usługą uruchomienia i serwisem. Wodór będzie produkowany dzięki energii produkowanej z biomasy (OZE)z wody.

Spółka wyjaśniła, że magazyny mobilne będą umożliwiać dostarczanie wodoru do stacji tankowania pojazdów osobowych i autobusów rozlokowanych w wielu miejscach w kraju. Dodano, że do procesu elektrolizy wykorzystywana będzie energia elektryczna wytworzona w jednostkach wytwórczych Elektrowni Konin pracujących w oparciu o biomasę, w tym z nowego bloku biomasowego powstałego w wyniku konwersji kotła węglowego na kocioł zasilany biomasą.

Jak podano wówczas "w pierwszym etapie budowy wytwórni wodoru zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie 2,5 MW, a po wyposażeniu modułu w drugi elektrolizer 5 MW co pozwoli na produkcję 2 ton wodoru na dobę". Spółka zaznaczyła, że jeden elektrolizer pozwoli na eksploatację ok. 50 autobusów na dobę, z których każdy przejeżdża dziennie ok. 250 km.

Obecnie ZE PAK wytwarza energię głównie z węgla brunatnego, jednak planuje zakończyć ją do końca dekady i skoncentrować się na budowie OZE, zielonym wodorze i biogazie. Spółka ma też plany budowy elektrowni jądrowej wspólnie z PGE i koreańską firmą KHNP.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama