• Partner główny
    Logo Orlen

Wiadomości

Więckowski: Ciepłownictwo chce się przyłączyć do sieci gazowej

Prezes PSG Robert Więckowski
Fot. Fot. PSG

13 czerwca br. prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, Robert Więckowski wziął udział w panelu pt. Nowe uwarunkowania dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji, program „Czyste Powietrze" zorganizowanym w ramach Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE 2022 w Gdańsku

Dyskusja panelistów podczas sesji poświęcona była m.in. przygotowaniu rynku ciepła systemowego na zmiany regulacyjne, nowemu systemowi wsparcia kogeneracji czy wykorzystaniu OZE w sektorze ciepłownictwa.

Terminem ostatecznym na przyłączenie klientów zawodowych do sieci gazowej jest dla nas 2030 r.Aby to było jednak możliwe, konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych na nowe inwestycje, w szczególności na te skupiające się na rozwoju użycia paliw gazowych. Uwzględniając obecne zapotrzebowanie klientów zawodowych, szacujemy koszt transformacji energetycznej ciepłownictwa na poziomie 50-60 mld zł. W obecnej sytuacji, przy rosnących cenach surowców, Polska Spółka Gazownictwa nie jest w stanie ponosić kosztów przyłączania z własnego budżetu W związku z tym zaproponowaliśmy rządowi szereg nowych rozwiązań m. in. w prawie energetycznym, które będą pozwalały na to, żeby koszty przyłączeń mógł ponosić odbiorca.. Z naszych obserwacji wynika, że ciepłownictwo na tę chwilę nie widzi innych możliwości transformacji energetycznej, jak przyłączenie do sieci gazowej i zgłasza istotne zapotrzebowanie, które znacząco wykracza poza nasze możliwości finansowe – powiedział Robert Więckowski, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa i dodał –Jesteśmy spółką nowoczesną, niedługo zaczniemy realizować pierwsze projekty transportu wodoru. W Mławie mamyuruchomiony projekt badawczy. Testujemy tam jak transport wodoru wpływa na nasze sieci pochodzące z różnych okresów instalacji.Naszą ambicją jest to, żeby już od jesieni tego roku budować tylko takie gazociągi, które będą mogły przesyłać gazy domieszkowe.

  • PSG

Komentarze