Reklama

Wiadomości

Rząd idzie na pomoc dotkniętym ceną gazu. Będzie specjalna ustawa [KOMENTARZ]

Autor. Fot. Pixabay

Rząd chce pomóc podmiotom, w których uderzyły ekstremalnie wysokie ceny gazu. W tym celu potrzebna jest specjalna ustawa - jej projekt został już przyjęty.

Jak podaje Rządowe Centrum Legislacji, we wtorek 11 stycznia pod obrady Rady Ministrów trafił projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Wnioskodawcą było Ministerstwo Aktywów Państwowych, dokument opracował sekretarz stanu w tym resorcie Maciej Małecki. Tego samego dnia po południu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że projekt został przyjęty przez rząd.

Przedłożony przez MAP projekt ma na celu pomoc odbiorcom, w których szczególnie mocno uderzyły ceny błękitnego paliwa. Jak zauważa ministerstwo, obecne wzrosty wynikają z nadzwyczajnych warunków, jakie panują na rynkach.

„Od początku 2021 roku trwa ożywienie gospodarek światowych po kolejnych falach pandemii. Powrót gospodarek wielu krajów na ścieżkę rozwoju przełożył się na wzrost popytu na wszystkie paliwa, w tym na gaz ziemny, w szczególności w rejonach uzależnionych od dostaw gazu z zagranicy, tzn. Europie i Azji. Ze względu na zwiększony popyt na gaz w Europie i Azji i jednoczesną obniżoną podaż błękitnego paliwa ze strony głównych dostawców, przede wszystkim z Rosji, ceny gazu ziemnego na giełdach światowych, jak i europejskich, w tym na polskiej Towarowej Giełdzie Energii odnotowują drastyczny, bezprecedensowy wzrost cen. Na ekstremalnie wysoki poziom cen gazu w Unii Europejskiej wpływa w dużej mierze strategia rosyjskiego Gazpromu polegająca na wstrzymaniu dostaw spotowych do państw Unii Europejskiej, rezygnacji z wykorzystania wolnych mocy istniejących tras tranzytowych, a także wytłoczeniu magazynów Gazpromu w Unii Europejskiej bez odbudowania poziomu zapasów przed sezonem zimowym. Wyjątkowość obecnej sytuacji i trudny do określenia horyzont czasowy zaburzeń na rynkach energetycznych i gazowych Unii Europejskiej powodują, że nie tylko obecnym sezonie grzewczym, ale również na okres wiosenny i letni 2022 roku ceny gazu pozostają na bardzo wysokim poziomie" - wskazują wnioskodawcy.

Zaproponowane przez MAP rozwiązania polegają na wprowadzeniu specjalnych mechanizmów, które tymczasowo (do końca 2023 roku) rozszerzą katalog podmiotów objętych ochroną taryfową, przyznają rekompensaty dla poszczególnych grup odbiorców oraz wpłyną na sytuację odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych umów kompleksowych lub umów zakupu gazu ziemnego z przedsiębiorstwami energetycznymi.

Ustawa przewiduje również udzielenie ustawowej gwarancji na zobowiązania zaciągane przez tzw. sprzedawcę gazu z urzędu z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji, przeznaczonych na cele związane z ich podstawową działalnością. Minister aktywów państwowych będzie miał również prawo udzielania pożyczek na rzecz określonych podmiotów z sektora gazowego.

Niezwykle ważnym uprawnieniem, mającym zwiększyć bezpieczeństwo energetycznego Polski, jest dodanie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do katalogu podmiotów mogących świadczyć tzw. usługę biletową. Stanowi ona alternatywną formę realizacji obowiązku utrzymywania zapasu gazu ziemnego. Projekt stwarza podstawę do nabycia przez Agencję w imieniu Skarbu Państwa gazu ziemnego, na cele utrzymania zapasów obowiązkowych.

Projekt może zostać skierowany do Sejmu podczas najbliższego posiedzenia.

  • gaz

Komentarze