Reklama

Wiadomości

PSG wstrzymuje zawieranie umów na przyłącza gazowe

Fot. PSG
Fot. PSG

W związku z pełnym zarezerwowaniem środków inwestycyjnych, Polska Spółka Gazownictwa czasowo wstrzymuje zawieranie nowych umów na realizację przyłączy gazowych.

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) realizuje inwestycje polegające na modernizacji istniejącej sieci gazowej i przyłączaniu nowych odbiorców w celu zaspokojenia zapotrzebowania na paliwa gazowe.

W 2021 roku spółka wydała ponad 260 tys. warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej i zawarła umowy na realizację 135 tys. przyłączy. Był to kolejny rekordowy rok w zakresie działalności przyłączeniowej PSG.

W latach 2022-2023 Polska Spółka Gazownictwa przeznaczy niemalże 2 mld złotych na przyłączanie nowych odbiorców. Duże zainteresowanie przyłączeniem do sieci gazowej spowodowało, że środki inwestycyjne spółki na lata 2022-2023 zostały w pełni zarezerwowane na realizację zawartych już umów przyłączeniowych i PSG nie posiada aktualnie źródeł finansowania dla kolejnych inwestycji przyłączeniowych.

Zarząd PSG, kierownictwo Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. i przedstawiciele administracji rządowej, pracują nad rozwiązaniami, które pozwolą zwiększyć możliwości inwestycyjne spółki i kontynuować proces przyłączania klientów do sieci dystrybucyjnej. O możliwości realizacji nowych przyłączeń, PSG będzie na bieżąco powiadamiać przyszłych klientów.

mat. prasowe/PSG  

  • PSG
Reklama

Komentarze

    Reklama