Reklama

Wiadomości

PSG rozsyła pisma do odbiorców objętych planem ograniczeń. To standardowa procedura

Autor. Canva

Polska Spółka Gazownictwa wysłała listy do prawie 200 tys. odbiorców informując ich o tym, że zostali objęci planem ograniczeń oraz o ich obowiązkach w przypadku wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Jest to wymóg wprowadzony przez rząd w roku 2021.

Reklama

Rozporządzenie zobowiązuje operatora sieci gazowej, w tym PSG, do poinformowania wszystkich odbiorców „podlegających ograniczeniom, także tych zakwalifikowanych jako odbiorców, którzy będą musieli ograniczyć pobór paliwa gazowego w przypadku wprowadzenia najwyższego tj. 12 stopnia. Należy dodać, że ograniczenia dostaw nie obejmują odbiorców chronionych, przede wszystkim nie dotyczą one gospodarstw domowych. 

Reklama

Dwunasty stopień zasilania odpowiada zerowej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego pobieranej w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego przez odbiorcę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każde przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest do przygotowania planu ograniczeń. Celem ewentualnego ograniczania dostaw niebieskiego paliwa jest utrzymanie dostaw gazu ziemnego na terenie całego kraju lub jego części oraz ochronę szczególnie wrażliwych odbiorców. Decyzję o wprowadzeniu ograniczeń podejmuje Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego ds. energii, czyli ministra klimatu i środowiska.

Tytuł listu może brzmieć niepokojąco - „Dot. zatwierdzenia przez URE „Planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego Nr 1/2022" dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. i ujęcia Państwa przedsiębiorstwa w tym planie w zakresie 12 stopnia zasilania". Ale powodów do obaw nie ma – otrzymanie listu to obowiązek urzędowy i nie oznacza automatycznie wprowadzenia żadnych ograniczeń. Należy mieć na uwadze, że PSG  jak i inni operatorzy, jest zobligowana przepisami prawa, aby po zatwierdzeniu planu ograniczeń poinformować zainteresowanych o tym  fakcie.

Reklama

Przy tak dużej liczbie wysłanych listów niewykluczone są pomyłki. PSG od razu w liście wskazuje, co należy zrobić w sytuacji, gdy firma została błędnie zakwalifikowana jako podmiot objęty ograniczeniem w 12 stopniu zasilania. „W przypadku, gdy faktycznie wykonywana działalność przez Państwa przedsiębiorstwo obejmuje jedną z kategorii wskazanych § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 Rozporządzenia (tzn. jest działalnością niepodlegającą ograniczeniom w 12 stopniu zasilania), prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu na adres [email protected] w postaci przesłania scanu oświadczenia dostępnego na naszej stronie internetowej (www.psgaz.pl/plan-ograniczen - sekcja Pliki do pobrania - Oświadczenie\_odbiorca chroniony). Wyłącznie na podstawie przesłanej w tej formie informacji będzie możliwe przeprowadzenie powtórnej weryfikacji, a po pozytywnym jej wyniku, PSG będzie mogła zakwalifikować Państwa przedsiębiorstwo do kategorii odbiorców chronionych" – czytamy.

Komunikaty o  obowiązujących stopniach zasilania będą pojawiać się na stronie Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. Natomiast informacje dotyczące ograniczeń w poborze gazu będą się pojawiać na dedykowanej zakładce na stronie PSG .

Reklama

Komentarze

    Reklama