Reklama

Wiadomości

PSG chce zostać dystrybucyjnym operatorem wodorowym

Autor. Canva

Widzimy potencjał wodoru i chcielibyśmy go wykorzystać – powiedział Ireneusz Krupa, członek zarządu ds. rozwoju i inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa w trakcie Kongresu Energetycznego DISE we Wrocławiu.

Reklama

Jednym z tematów paneli był potencjał wodoru w gospodarce i jego wykorzystanie w transporcie, przemyśle oraz na rzecz dekarbonizacji gazownictwa. W trakcie debaty Ireneusz Krupa został spytany o nadchodzące wyzwania dla spółki, które niesie ze sobą rozwój gospodarki wodorowej. „Obecna sytuacja geopolityczna daje możliwości zwiększenia dostępności innych nośników energii, w szczególności wodoru. Uważamy, że z pewnością znajdzie on zastosowanie w rozwiązaniach lokalnych" – powiedział Krupa. „Już niedługo będziemy rozmawiać o rozwoju sieci wodorowych i chcielibyśmy być ich operatorem. Mamy do tego potencjał i chcemy go rozwijać w oparciu o wykwalifikowane kadry, jednakże musimy również przekonać klientów do tego rozwiązania, ponieważ wodór, jako stosunkowo nowe paliwo w sieci, może budzić wśród nich pewne obawy" – dodał.

Reklama

Jak podkreśla, jednym z priorytetów spółki będzie przekonanie klientów, że technologie wodorowe również są bezpieczne. „Widzimy potencjał tego paliwa i musimy go wykorzystać. Jako operator gazu ziemnego chcielibyśmy stać się również operatorami wodoru i tu widzimy naszą przyszłość" – powiedział Ireneusz Krupa.

Czytaj też

W trakcie debaty Dominika Niewierska, kierowniczka Działu Rozwoju Nowych Strumieni Biznesowych w PKN Orlen mówiła o ambitnych planach spółki związane z rozwojem polityki wodorowej.

Reklama

„Nasza spółka ma do czynienia z szarym wodorem od kilkudziesięciu lat (...). Orlen dwa lata temu ogłosił strategię, zobowiązującą spółkę do osiągnięcia zerowego śladu węglowego netto do 2050 roku, a filarem jej jest inwestowanie w przyszłość" – powiedziała Niewierska. Jak dodała, Orlen stoi przed obliczem budowy dużego koncernu multienergetycznego i po latach realizacji powtarzalnego biznesu planuje liczne inwestycje w nowe technologie, m.in. w wodór. „Orlen ogłosił strategie wodorową, w której jasno zdefiniowaliśmy swoje cele osiągnięcia przynajmniej 500 MW mocy zainstalowanych w źródłach zero i niskoemisyjnych, z ambicjami jednego gigawata w przypadku sprzyjających warunków regulacyjnych i ekonomicznych" – dodała

Pod koniec debaty poruszony został temat wykwalifikowanych kadr, niezbędnych do rozwoju technologii wodorowych w Polsce. Paneliści jednogłośnie zgodzili się, że konieczne jest budowanie zaplecza naukowego, także we współpracy z polskimi uczelniami w tym zakresie

Komentarze