Reklama

Wiadomości

Polska Spółka Gazownictwa bez zatwierdzonej taryfy przez URE

Autor. Canva

URE odmówiło zatwierdzenia taryfy Polskiej Spółce Gazownictwa - wynika z decyzji prezesa Urzędu. Jak wyjaśnił regulator spółka chciała podwyższyć taryfę z usługi dystrybucji paliw gazowych.

Reklama

Rzecznik prasowa URE Agnieszka Głośniewska wyjaśniła PAP, że spółka miała zatwierdzoną taryfę, ale chciała ją zwiększyć. Prezes URE uznał, że byłoby to nieuzasadnione i odmówił zatwierdzenia zmiany.

Reklama

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) decyzją z 30 czerwca br. odmówił zatwierdzenia zmiany w taryfie dla usług dystrybucji paliw gazowych, świadczonych przez Polską Spółkę Gazownictwa (PSG).

Jak podano w decyzji, "w ocenie prezesa URE w toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego przedsiębiorstwo w szczególności nie wykazało, aby przedmiotowy wniosek spełniał wymagania określone w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego". Zgodnie z tym art. "decyzja ostateczna, na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony".

Reklama

Polska Spółka Gazownictwa jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazu w Polsce. Kluczowym zadaniem spółki jest transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych. PSG dystrybuuje gaz przez ponad 200 tys. km gazociągów. PSG zajmuje się też rozbudową, konserwacją oraz remontami sieci i urządzeń, pomiarami, jakości i ilości transportowanego gazu.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama