Wiadomości

PGNiG odrzucił roszczenia Gazpromu w związku z wezwaniem na arbitraż

Fot. PGNiG

W środę PGNiG odrzucił wszystkie roszczenia Gazpromu ze względów merytorycznych i proceduralnych w związku z wezwaniem na arbitraż dot. EuRoPol Gazu - poinformowała w komunikacie gazowa spółka.

"Zarząd spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 2 lutego 2022 r. informującego o otrzymaniu przez PGNiG wezwania PJSC Gazprom +Gazprom+ na arbitraż dotyczący spółki EuRoPol GAZ, informuje, że w dniu 2 marca 2022 r. spółka złożyła odpowiedź na wezwanie Gazpromu, w której odrzuciła wszystkie roszczenia Gazpromu ze względów merytorycznych i proceduralnych" - przekazał PGNiG w środowym komunikacie.

Na początku lutego Gazprom wezwał PGNiG na arbitraż dotyczący wypłaty dywidend z zysków spółki EuRoPol Gazu oraz ws. naruszenia przysługujących mu praw, wynikających z zasad nadzoru korporacyjnego w EuRoPol Gazie. Według PGNiG żądania Gazpromu są bezzasadne.

Drugim pozwanym w wezwaniu Gazpromu jest EuRoPol Gaz. Spółka ta jest właścicielem polskiego odcinka gazociągu jamalskiego. PGNiG zaznaczyło, że posiada, bezpośrednio i pośrednio, poprzez spółkę zależną Gas-Trading, 51,18 proc. akcji w kapitale zakładowym EuRoPol Gazu, a 48,82 proc. akcji należy do Gazpromu. Skumulowany zysk EuRoPol Gazu z lat ubiegłych, możliwy do przeznaczenia na poczet dywidend dla akcjonariuszy, wynosi 1,74 mld zł.

Czytaj też

Zgodnie z informacją polskiej spółki, wezwanie Gazpromu dotyczy domniemanego naruszenia praw rosyjskiego koncernu jako akcjonariusza do otrzymania dywidend z zysków EuRoPol Gazu. Drugi punkt dotyczy domniemanego naruszenia praw wynikających z zasad nadzoru korporacyjnego przysługujących Gazpromowi oraz członkom zarządu EuRoPol Gazu powoływanym przez Gazprom.

PGNiG wykonuje prawa i obowiązki akcjonariusza EuRoPol Gaz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, natomiast decyzje dotyczące podziału zysku netto za dany rok obrotowy podejmuje Walne Zgromadzenie EuRoPol Gazu - tłumaczyła spółka.

PGNiG podkreśliło też, że podejmie stosowane kroki prawne, aby wykazać bezzasadność żądań Gazpromu.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo to spółka giełdowa, zajmuje się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, importem gazu, a także, poprzez kluczowe spółki, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego. 

Źródło:
PAP

Komentarze