Reklama

Wiadomości

Perspektywy gazu w ciepłownictwie - droga do niezależności energetycznej Polski

Autor. PSG

Czy droga do niezależności energetycznej Polski wiedzie przez sieć dystrybucji paliw gazowych była jednym z tematów na konferencji Gazterm w Międzyzdrojach. Panel został zorganizowany przez Partnera Konferencji – Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.

Reklama

W dyskusji wzięli udział: Piotr Dziadzio, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Robert Więckowski, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa. Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Jacek Szymczak, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

Reklama

Dyskusję otworzył minister Dziadzio, który tłumaczy, jak sytuacja na wschodzie wpłynęła na realizacje polityki transformacyjnej. „Wojna na Ukrainie nie spowodowała zachwiania realizowanych inwestycji w zakresie realizacji polityki transformacyjnej którą przyjęliśmy. Nie zachwiała również dostępu do surowca jakim jest gaz ziemny. Odpowiedzenie przygotowanie i realizacja zarówno polityki surowcowej jak i energetycznej spowodowała to, że jesteśmy gotowi by zmienić kierunki dostaw naszego surowca".

„Mamy szereg pomysłów i koncepcji, które powinny być ocenione z punktu widzenia przydatność oraz porzeźb rynku, dla którego budujemy całą infrastrukturę i system przesyłowy i dystrybucyjny" – powiedział.

Reklama

Następne powiedział o elementach wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego. „Musimy poważnie zastanowić się nad wzmocnieniem wschodniego obszaru kraju w zakresie budowy infrastruktury. Być może kierunek wschodni, będzie potrzebowała dostaw gazu ziemnego z kierunku zachodniego. Trzeba się także zastanowić, czy jeden FSRU będzie wystarczający dla naszego systemu, by zapewnić bezpieczeństwo Polsce oraz naszym sąsiadom, którzy nie mają dostęp do systemu morskiego".

„Wszystkie nasze inwestycje nie są zagrożone i będą realizowane na czas" powiedział Robert Więckowski. Jak wskazał w dalszej części rozmowy, podstawowym zagrożeniem, które powstało na skutek wojny jest wzrost cen energii, co wiąże się także ze wzrostem cen materiałów. „To znacznie podraża koszt naszych inwestycji i naraża nas na ryzyko utraty niektórych wykonawców" – powiedział.

Czytaj też

„Jesteśmy największym operatorem sieci dystrybucyjnej w Europie, tak naprawdę bez PSG etapu przejściowego transformacji energetycznej nie będzie. Postaraliśmy się na początku tego roku uzyskać status naturalnego monopolu i co pozwala na uzyskanie pomocy od administracji rządowej. Ogrom inwestycji, które pochłonie transformacja, bez pomocy kierunkowych takich jak fundusze europejskie czy administracyjne sprawią, że możemy się sprostać temu finansowo" - dodał.

O obecnej roli gazu w ciepłownictwie powiedział Jacek Szymczak. „Polska ma jedne z najlepiej rozwiniętych systemów ciepłowniczych w Europie. Już dziś nasze przedsiębiorstwa koncesjonowane korzystają z gazu na poziomie ponad 10 proc., a potencjał rozwojowy wskazuje, że w perspektywie do 2030 roku realne jest podwojenie tego udziału. Będąc w stanie zwiększyć udział jednostek kogeneracyjnych, głównie budowanych na gazie i OZE, jesteśmy w stanie podwoić udział energii elektrycznej w ciepłownictwie."

„Musimy myśleć i działać równolegle na dwóch płaszczyznach, czyli kontynuować realizacje inwestycji, co jest niezwykle trudne, bo nie tylko nośniki, ale też usługi i materiały podrożały.

Drugim poziomem jest przyszłość i pytanie, jak przetrwać najbliższe 12 miesięcy, bo przy takich wzrostach cen uprawnień do emisji, musimy się mierzyć ze wzrostem ciepła systemowego o nawet ponad 200 proc. jeżeli weźmiemy np. lokalne kotłownie". – dodał.

Artur Michalski tłumaczył sposób finansowania przyszłych planów. „Programy finansowe zawarte w Krajowym Programie Gospodarczym przewidują szereg mniejszych programów, przewidujące znaczne fundusze na rozwój się gazu, lecz niekoniecznie rozwój sieci gazowniczych" – powiedział.

„Z naszych wyliczeń wynika, że transformacja ciepłownicza wyniesie między 50 a 60 mld zł do przyłączania wszystkich odbiorców zawodowych – podkreślił Więckowski. „Bez wsparcia finansowego ze strony rządu, PSG nie będzie w stanie osiągnąć tego wyłącznie utrzymując się wyłącznie z kosztów taryfowych".

Na zakończenie minister Dziadzio poruszył temat alternatywnych źródeł energii w ciepłownictwie. „Mamy świadomość, że do wszystkich ciepłowni gazu nie doprowadzimy, dlatego musimy znaleźć takie rozwiązania, które dadzą bezpieczeństwo ciepłownicze odbiorcom. Jeśli rekomendacja z naszej strony będzie do tego, by ciepłownie przechodziły z węgla na gaz, to zdecydowanie będziemy promować rozwiązania, które wykorzystają więcej OZE".

Reklama

Komentarze

    Reklama