Reklama

Wiadomości

Operatorzy przesyłu gazu w regionie Morza Bałtyckiego zawarli porozumienie ws. wodoru

Autor. Envato elements / @photocreo

Porozumienie podpisane w poniedziałek przez dziewięciu operatorów przesyłowych gazu z regionu ma na celu koordynację i ułatwienie rozwoju infrastruktury wodorowej oraz wspieranie rozwoju rynku wodoru w regionie Morza Bałtyckiego – poinformował Gaz-System.

Jak przekazał polski operator Gaz-System, stronami porozumienia są oprócz niego estoński Elering, duński Energinet, fiński Gasgrid Vetyverkot, litewski Amber Grid, szwedzki Nordion Energi, niemieckie Gascade i Ontras oraz Conexus Baltic Grid z Łotwy.

Celem współpracy w ramach porozumienia jest koordynacja działań operatorów systemów przesyłowych gazu w zakresie rozwoju infrastruktury przesyłu i magazynowania wodoru w regionie. Ponadto grupa będzie dzielić się informacjami na temat rozwoju rynku wodoru oraz projektów związanych z produkcją i zapotrzebowaniem na wodór odnawialny – poinformował Gaz-System. Operatorzy planują również ściśle współpracować z europejskimi i krajowymi instytucjami, a także uczestnikami rynku, w tym w ramach unijnej inicjatywy BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan).

Jak podkreślił prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc, Morze Bałtyckie jest akwenem, który posiada duży potencjał produkcji odnawialnego wodoru na skalę przemysłową i może zapewnić w ten sposób bezpieczeństwo dostaw tego nośnika energii na potrzeby dekarbonizujących się rynków w regionie. „Jesteśmy gotowi aktywnie działać w tym procesie poprzez koordynację rozwoju infrastruktury wodorowej i dzielenie się najlepszymi praktykami z sygnatariuszami podpisanego porozumienia” – dodał Hinc, cytowany w komunikacie Gaz-Systemu.

Czytaj też

Jak przypomina Gaz-System, Komisja Europejska ocenia, że region Morza Bałtyckiego może zapewnić do 45 proc. produkcji „czystego wodoru” do 2030 r. W szczególności do produkcji wodoru można wykorzystać energię z morskich i lądowych farm wiatrowych.

Operatorzy systemów przesyłowych gazu z regionu Morza Bałtyckiego zainicjowali szereg analiz zorientowanych na określenie wykonalności transgranicznych projektów w dziedzinie infrastruktury wodorowej zmierzających do osiągnięcia celów europejskich i regionalnych oraz realizacji krajowych strategii wodorowych. Obecnie projekty rozwoju infrastruktury wodorowej wokół basenu Morza Bałtyckiego obejmują m.in. Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy (Nordic-Baltic Hydrogen Corridor).

Reklama
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama