Reklama

Wiadomości

MKiŚ zaproponował ceny referencyjne dla biometanu

Autor. Envato

Ministerstwo klimatu po raz pierwszy zaproponowało ceny referencyjne dla instalacji wytwarzających biometan: 418 zł za MWh dla biometanu z biogazu i 425 zł za MWh biometanu wytwarzanego z biogazu rolniczego.

Reklama

Projekt odpowiedniego rozporządzenia ministerstwo klimatu i środowiska skierowało w poniedziałek do konsultacji. Nowelizacja ustawy o OZE z sierpnia br. wprowadziła definicję biometanu oraz ustanowiła wsparcie operacyjne dla biometanu w postaci systemu feed-in-premium. W tym systemie wytwórca sprzedaje towar po cenie rynkowej, ale dostaje też dodatkowo określoną premię. W związku z tym konieczne stało się określenie ceny referencyjnej.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Cena referencyjna służy do określenia maksymalnego poziomu wsparcia, jakie może zostać udzielone producentowi biometanu, ktory przystępuje do określonego w ustawie mechanizmu wsparcia - feed-in-premium.

Jak uzasadnia ministerstwo, proponowana wysokość ceny referencyjnej wynika z przewidywanych kosztów budowy i eksploatacji instalacji OZE do wytwarzania biometanu. Resort podkreślił, że informacje dotyczące ceny referencyjnej są ważnym sygnałem dla inwestorów, pozwalającym na określenie, czy dany projekt inwestycyjny ma szansę na realizację w oparciu o funkcjonowanie w długoterminowej perspektywie czasu w oparciu o system wsparcia operacyjnego.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama