• Partner główny
    Logo Orlen

Wiadomości

Ministerstwo klimatu proponuje wymagania techniczne dla stacji tankowania wodoru

Fot. Twitter / @cinea_eu

Ministerstwo klimatu opublikowało we wtorek projekt rozporządzenia ws. wymagań technicznych dla stacji tankowania wodoru. W Polsce nie ma obecnie żadnej ogólnodostępnej stacji tankowania wodoru, rządowa strategia wodorowa przewiduje, że do 2025 r. powstaną 32 takie stacje.

Zgodnie z propozycją, stacja oraz dystrybutor do tankowania wodoru powinny spełniać wymagania techniczne zgodne z aktualnym poziomem wiedzy i najlepszą praktyką, w szczególności przedstawione we wskazanych normach ISO i PN. Wskazano, że sprężarka do sprężania wodoru powinna generować na wyjściu dystrybutora ciśnienia standardowe 350 barów oraz 700 barów, w zależności od rodzaju zbiornika tankowanego pojazdu. Stacja ma być wyposażona w urządzenia do pomiaru tankowanego wodoru, które uwzględniają aktualny poziom wiedzy i najlepszą praktykę.

Projekt przewiduje, że stacja ma być zabezpieczona pod kątem dostępu osób postronnych, powstanie możliwych wycieków, kolizji pojazdów z wyposażeniem stacji wodoru, oraz zagrożeń pożarowo-wybuchowych.

Stacja ma być wyposażona w instrukcję tankowania umieszczoną w widocznym miejscu. Wymaganie uznaje się za spełnione w przypadku wyposażenia stacji w interfejs użytkownika z wyświetlaczem zawierający instrukcję tankowania.

Czytaj też

Projekt wskazuje rodzaje badań technicznych, przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozór Techniczny, oraz sposób i terminy ich przeprowadzania. Wskazuje też sposób obliczania opłat za badania techniczne i opinie.

Według raportu Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, w 2021 r. w Polsce było 78 pojazdów napędzanych wodorem, nie było natomiast żadnej ogólnodostępnej stacji tankowania wodoru.

Zgodnie z przyjętą przez rząd w listopadzie 2021 r. „Polską Strategią Wodorową do roku 2030 z perspektywą do roku 2040", do 2025 r. powstaną w Polsce 32 stacje wodoru, zaś do 2030 r. nastąpi dalszy rozwój tej infrastruktury.

W Ocenie Skutków Regulacji wskazano, że PKN Orlen planuje budowę w Polsce 54 stacji wodoru do 2030 r., Lotos zakłada budowę początkowych stacji wodoru w Gdańsku i Warszawie, a ZE PAK planuje budowę pierwszych stacji wodoru w Koninie i w Warszawie.

W OSR stwierdza się też, że dostępne prognozy wskazują na pojawienie się na polskim rynku do 2030 r. nawet 70-140 tys. samochodów osobowych, od 630-1260 autobusów oraz od 12-24 tys. ciężarówek napędzanych wodorem.

Źródło:
PAP

Komentarze