Reklama

Wiadomości

Gaz-System rozpoczyna niewiążące badanie rynku w obszarze wodoru, amoniaku i biometanu

tlocznia-kedzierzyn
Autor. Gaz-System / Materiały prasowe

1 marca 2023 r. spółka uruchamia procedurę badania rynku dla nowych projektów w obszarze wodoru, amoniaku i biometanu. Zapraszamy do wypełnienia dedykowanej ankiety.

Reklama

Wyniki badania rynku będą stanowić m.in. rozwinięcie opracowywanej równolegle strategii wodorowej spółki, a także planów stworzenia warunków infrastrukturalnych umożliwiających transport wodoru, biometanu i amoniaku, dotyczących zarówno odbioru z instalacji produkcyjnych, jak również dostarczenia go do lokalizacji wskazanych przez uczestników badania.

Reklama

W ramach badania rynku GAZ-SYSTEM zamierza:

  • oszacować poziom zainteresowania rozwojem nowych projektów dedykowanych pod transport wodoru, biometanu oraz amoniaku, zarówno ze strony producentów, jak również odbiorców,
  • zbadać potencjał w obszarze produkcji biometanu oraz obszary, w których biometanownie mogłyby zostać przyłączone do krajowej sieci przesyłowej gazu ziemnego.

Wszystkie podmioty zainteresowane aktywnym udziałem w uzupełnieniu i uszczegółowieniu strategii dążącej do dekarbonizacji polskiej gospodarki proszone są o uzupełnienie Ankiety w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 29.03.2023 r. do godziny 23:59. W celu omówienia Procedury, GAZ-SYSTEM jest otwarty na bezpośredni dialog z uczestnikami rynku w trakcie trwania badania rynku oraz na organizację spotkań bilateralnych.

Reklama

W przypadku przekazywania na spotkaniach informacji poufnych, GAZ-SYSTEM deklaruje gotowość do podpisania umowy o zachowaniu poufności (NDA). Regulamin opisujący zasady przeprowadzania niewiążącej procedury badania rynku wraz ze wzorem NDA dostępne są w zakładce Aktualne konsultacje .

Więcej informacji dostępnych jest również w zakładce Aktualne konsultacje.

Materiał powstał w ramach płatnej współpracy z Gaz-Systemem

Reklama

Komentarze

    Reklama