Reklama

Wiadomości

Europosłowie PiS i PO piszą wspólny list do KE ws. gazu i rosnących cen energii

Autor. Europaparlament/Twitter

Prawie 80 europosłów z sześciu grup politycznych, z inicjatywy Jerzy Buzka (PO) i Bogdana Rzońcy (PiS), napisało do Komisji Europejskiej list, w którym apelują, aby w ramach tzw. taksonomii (czyli zrównoważonego finansowania) możliwe było finansowanie odchodzenia od węgla na rzecz m.in. gazu jako paliwa przejściowego.

List poparło blisko 80 europosłów z 6 grup politycznych (EPL, S&D, Odnowić Europę, EKR, Tożsamość i Demokracja oraz Lewica) z 14 państw członkowskich (Polska, Niemcy, Francja, Włochy, Finlandia, Grecja, Rumunia, Bułgaria, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Litwa, Łotwa).

Inicjatorzy listu - Buzek i Rzońca - podkreślają, że chodzi o sprawę kluczową dla Polski, czyli o takie zapisy w rozporządzeniu w sprawie tzw. taksonomii, które umożliwiłyby finansowanie odchodzenia od węgla w energetyce czy ciepłownictwie na rzecz m.in. gazu jako paliwa przejściowego w transformacji ku neutralności klimatycznej Unii Europejskiej w 2050 r.

Czytaj też

Pod koniec roku KE opublikowała wstępny projekt taksonomii, w którym zaproponowała zaklasyfikowanie energii nuklearnej oraz gazu ziemnego jako „zielonych" źródeł energii. Taka klasyfikacja oznacza, że inwestycje w te źródła będą mogły pozyskać środki unijne i na rynkach finansowych.

Europosłowie w liście wskazują, że choć propozycja Komisji Europejskiej wychodzi na przeciw wielu oczekiwaniom, powinna zapewnić większą równowagę między ambitnymi celami a wyzwaniami technologicznymi.

Wskazują, że elektrownie na gaz ziemny mogą umożliwić znacznie większą integrację odnawialnych źródeł energii z unijnym systemem energetycznym, a także niezawodność i stabilność sieci. Jednocześnie ciepłownictwo z wysokosprawną kogeneracją na gaz ziemny stanowi najbardziej realne rozwiązanie w niektórych krajach UE.

Co więcej - jak podkreślają w liście - zarówno energia jądrowa, jak i gaz ziemny, jako stabilne źródła produkcji energii, mogą ułatwić stopniowe wycofywanie jednostek opartych na stałych paliwach kopalnych, poprawiając w ten sposób jakość powietrza w Europie i znacznie zmniejszając emisje gazów cieplarnianych.

W tym kontekście wzywają Komisję do uznania znaczących różnic regionalnych między państwami członkowskimi i ograniczenia ubóstwa energetycznego w Europie.

"Jest to tym bardziej pilne i ważne w kontekście skoku cen energii tej zimy. Odpowiednio zaprojektowany akt delegowany w sprawie taksonomii powinien umożliwiać szybkie zastąpienie węgla gazem ziemnym jako rozwiązanie przejściowe, w przypadku gdy inne opcje są ograniczone, oraz rozbudowę elektrowni jądrowych, aby pomóc regionom obecnie uzależnionym od stałych paliw kopalnych w ich transformacji w nadchodzących latach" - wskazują i proponują szereg poprawek w propozycji Komisji.

"Prosimy o uwzględnienie wszystkich naszych propozycji podczas przygotowywania ostatecznego aktu delegowanego wraz z technicznymi kryteriami oceny dla energetyki jądrowej i gazu ziemnego do rozporządzenia taksonomicznego. Jesteśmy głęboko przekonani, że sugestie stanowią solidną podstawę do uzyskania stabilnej większości w Parlamencie Europejskim dla aktu delegowanego -- tak ważnego i potrzebnego do zapewnienia przystępnych cen energii elektrycznej i ciepła dla naszych obywateli, przemysłu i MŚP, aby przyspieszyć sprawiedliwą transformację energetyczną i aby osiągnąć cele klimatyczne UE na lata 2030 i 2050" - podsumowują w liście.

Pod listem spośród polskich europosłów podpisali się: Marek Belka (S&D), Zdzisław Krasnodębski (ECR), Bogusław Liberadzki (S&D), Leszek Miller (S&D), Jan Olbrycht (EPP), Radosław Sikorski (EPP), Kosma Złotowski (ECR), Ewa Kopacz (EPP), Grzegorz Tobiszowski (ECR), Zbigniew Kuźmiuk (ECR), Janusz Lewandowski (EPP), Jarosław Duda (EPP), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Izabela Kloc (ECR), Krzysztof Hetman (EPP), Ryszard Czarnecki (ECR), Andżelika Możdżanowska (ECR), Andrzej Halicki (EPP), Joachim Brudziński (ECR), Elżbieta Rafalska (ECR), Tomasz Frankowski (EPP), Tomasz Poręba (ECR), Patryk Jaki (ECR), Magdalena Adamowicz (EPP), Beata Mazurek (ECR), Beata Kempa (ECR), Adam Jarubas (EPP), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Adam Bielan (ECR), Elżbieta Łukacijewska (EPP), Bartosz Arłukowicz (EPP), Jarosław Kalinowski (EPP).

Źródło:PAP

Komentarze