Reklama

Wiadomości

Elektrociepłownia Pruszków zostanie wybudowana niemal od nowa. Nowe inwestycje całkowicie ją zmienią

Autor. PGNiG Termika / Materiały prasowe

– To najstarszy zakład PGNiG Termika SA. Jedyny wytwarzający ciepło poza obrębem Warszawy oraz jedyny dostarczający to ciepło własną siecią ciepłowniczą. Teraz jako jeden z pierwszych zakładów spółki – po Elektrociepłowni Żerań – będzie zmodernizowany pod trwającą przemianę ciepłownictwa – mówi Jarosław Maślany prezes PGNiG Termika SA.

Reklama

Stare kotły węglowe w Ec Pruszków zostaną wyłączone. Obok tych, które przeszły modernizację i będą dalej wspierać produkcję, staną zupełnie nowe budynki, a w nich nowe kotły i nowe jednostki produkcyjne. „Będzie to zakład, z którego mieszkańcy Pruszkowa i okolic będą mogli być dumni; nie tylko ze względu na jego długą historię, ale też nowoczesność – podkreśla prezes Maślany.

Reklama

Praca elektrociepłowni będzie się opierać na paliwie gazowym, oleju, a nawet biomasie, tym samym marginalizując dotychczasowe znaczenie węgla. Produkcja stanie się przyjaźniejsza dla środowiska, a ze strategicznego punktu widzenia bezpieczniejsza i stabilniejsza, co zapewnia dywersyfikacja paliw. Inwestycje już trwają.

Czytaj też

Maszynownia silników gazowych (12 MWe i 12MWt)

Reklama

Paliwo gazowe będzie odgrywać dużą rolę w modernizacji zakładów PGNiG Termika SA. Po ukończonej inwestycji bloku gazowo-parowego i kotłowni gazowej w Ec Żerań, jednostki gazowe planowane są także w pozostałych zakładach TERMIKI. W Pruszkowie zaplanowano instalację trzech silników gazowych firmy Jenbacher o łącznej mocy 12MWe i 12 MWt. Ich budowa zaplanowana jest na rok 2023.

Kotłownia gazowo-olejowa (45 MWt)

Największa mocowo inwestycja w planie modernizacji Pruszkowa. Budowa hali jest już na ukończeniu, kotły zostały już zamontowane. Kotłownia będzie zasilana trzema jednostkami: dwoma kotłami olejowymi (2x20 MWt) i jednym gazowo-olejowym (5 MWt). Uruchomienie instalacji nastąpi w pierwszej połowie 2023 roku.

Czytaj też

Kotłownia biomasowa (40 MWt)

Biomasa, czyli paliwo bezemisyjne, z powodzeniem została wprowadzona na stałe do PGNiG Termika SA w 2016 roku, kiedy to uruchomiono w Ec Siekierki dedykowany kocioł biomasowy. Wcześniej zdobywano cenne doświadczenie w zakresie wykorzystania biomasy, współspalając ją w kotłach węglowych.

Ec Pruszków będzie kolejnym zakładem, w którym będzie stosowane wspomniane paliwo. Kotłownia biomasowa znacznie zredukuje emisje Ec Pruszków, sprawiając, że produkcja stanie się mniej inwazyjna dla środowiska. Projekt jest na etapie uzyskiwania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowywaniach Przedsięwzięcia. Zakładana moc kotłowni biomasowej wynosi 40 MWt. Zakończenie jej budowy przewidywane jest na sezon grzewczy 2026/2027. Po przekazaniu do eksploatacji będzie ona jedną z głównych (podstawowych) jednostek produkcyjnych w Ec Pruszków, uruchamianą w pierwszej kolejności.

W efekcie wymienionych inwestycji Elektrociepłownia Pruszków stanie się nowoczesnym, przyjaznym środowisku zakładem produkcyjnym. Przewidywana moc cieplna Ec Pruszków zmaleje z 164 MWt do 139 MWt, a elektryczna wzrośnie z 9 MWe do 12 MWe, co jest odpowiedzią na prognozowane zapotrzebowanie rynku ciepła

PGNiG Termika SA / Materiały prasowe

Reklama

Komentarze

    Reklama