• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Ważna faza budowy pływającego gazoportu w Gdańsku

Terminal FSRU w Kłajpedzie. Fot.: Klaipedos Nafta
Terminal FSRU w Kłajpedzie. Fot.: Klaipedos Nafta

29 listopada br. spółka rozpoczyna wiążącą procedurę Open Season FSRU, która ma na celu weryfikację zainteresowania uczestników rynku mocą regazyfikacji Terminalu FSRU, poprzez złożenie wiążących długoterminowych zamówień na korzystanie z usług regazyfikacji FSRU, co uzasadni realizację wskazanego projektu przez GAZ-SYSTEM.

Projekt zakłada umiejscowienie w rejonie Gdańska pływającej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), zdolnej do wyładunku LNG, procesowego składowania i regazyfikacji LNG. Terminal FSRU ma być przystosowany do prowadzenia procesu regazyfikacji na poziomie 6,1 mld m3 gazu rocznie.

Szczegóły procedury zostały określone w dokumencie Ogólne Warunki Realizacji procedury Open Season FSRU oraz jego załącznikach.

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w procedurze Open Season FSRU powinny przedłożyć dokumenty rejestracyjne najpóźniej do dnia 27 grudnia 2021 r. do godziny 17:00 na adres:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

oraz przesłać w tym terminie skan tych dokumentów pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

Dopuszczalne jest złożenie dokumentów tylko w formie elektronicznej jedynie w przypadku podpisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Terminal LNG w Porcie Gdańskim został wpisany w 2020 roku na czwartą listę inwestycji, które uzyskały status projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (ang. Projects of Common Interest - PCI) w sektorze energetycznym zgodnie z rozporządzeniem nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej. 19 listopada 2021 roku Komisja Europejska przyjęła projekt piątej listy PCI, na której także uwzględniony został terminal LNG w rejonie Gdańska. Projekty PCI to kluczowe projekty infrastrukturalne, mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na europejskim rynku energii. Ich realizacja ma wspierać politykę energetyczną i wyzwania klimatyczne w UE. Więcej o projektach PCI realizowanych przez Gaz-System dostępne jest na stronie internetowej.

Reklama
Reklama

Komentarze