• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Usuwanie awarii po wybuchu gazociągu w Murowanej Goślinie

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

W nocy 26 stycznia 2018 r. doszło do rozszczelnienia gazociągu wysokiego ciśnienia w miejscowości Murowana Goślina koło Poznania. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. W gminie Murowana Goślina zasilanie gazem zostało przywrócone. Trwają prace zmierzające do pełnego przywrócenia zasilania gazem w gminie Potasze.

Gazociąg Poznań-Rogoźno został zabezpieczony przez służby eksploatacyjne spółki. Uszkodzony odcinek został wyłączony z eksploatacji. Obecnie trwają prace związane z wymianą odcinka uszkodzonego gazociągu.

O godzinie 16:30 w porozumieniu z PSG Sp. z o.o. uruchomiono zasilanie z cystern LNG sieci dystrybucyjnej średniego ciśnienia zasilanej ze stacji gazowej Murowana Goślina. Trwa operacja przygotowania analogicznego sposobu zasilania odbiorców na sieci średniego ciśnienia zasilanych ze stacji gazowej Potasze - przewidywane uruchomienie w porozumieniu z PSG Sp. z o.o. w godzinach nocnych.

Zarząd GAZ-SYSTEM powołał Zespół Zarządzania Kryzysowego w celu skoordynowania działań związanych z zaistniałą sytuacją. Na miejsce zdarzenia niezwłocznie przybyli przedstawiciele spółki, w tym Prezes Zarządu.

W celu bieżącego wsparcia rodzin dotkniętych awarią, Spółka - za pośrednictwem gminy Murowana Goślina - przekazała dzisiaj świadczenie finansowe na rzecz potrzebujących, w wysokości 10.000 zł na każdą z rodzin. Zapewnia również potrzebującym wsparcie, zarówno w obszarze rzeczowym, finansowym, jak i psychologicznym. Wsparcie będzie kontynuowane.

Eksploatacja i diagnostyka gazociągu relacji Poznań-Rogoźno odbywała się zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi dla gazociągów o takiej konstrukcji. Przyczyny zaistniałego zdarzenia będą przedmiotem wyjaśnienia, zgodnie z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa eksploatacji systemu przesyłowego.

GAZ-SYSTEM na bieżąco będzie informować o dalszych działaniach.

pam/Gaz System

Komentarze