Reklama

Gaz

Nord Stream 2 prawie ukończony więc... Niemcy chcą zakazać finansowania miedzynarodowych gazociągów

Fot. Tilemahos Efthimiadis / Flickr
Fot. Tilemahos Efthimiadis / Flickr

11 krajów unijnych, w tym Niemcy, chce, aby Unia Europejska zakończyła finansowanie transgranicznych projektów gazowych w związku ze zmianami klimatycznymi - wynika z nieformalnego dokumentu, który widziała PAP.

UE od lat finansuje transgraniczne projekty energetyczne, w tym gazowe. Przykładem są interkonektory, czyli połączenia między sieciami gazowymi krajów członkowskich, zwiększające bezpieczeństwo energetyczne UE. 

Część krajów członkowskich chce jednak, żeby przestała finansować takie projekty, i powołuje się przy tym na zmiany klimatyczne na świecie. Pod dokumentem, który widziała PAP, podpisały się: Austria, Niemcy, Belgia, Dania, Estonia, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Holandia i Szwecja. 

Kraje te chcą wyłączenia finansowania transgranicznych projektów dotyczących paliw kopalnych z tzw. rozporządzenia TEN-E. Obecnie trwają prace nad jego zmianą w związku z Europejskim Zielonym Ładem.

Reklama
ReklamaKraje wskazują, że TEN-E nie może ułatwiać inwestycji w infrastrukturę paliw kopalnych ani mieszania wodoru z paliwami kopalnymi.

 

Transeuropejskie Sieci Energetyczne (TEN-E) to polityka unijna skoncentrowana na łączeniu infrastruktury energetycznej krajów UE. W ramach tej polityki Unia zapewnia finansowanie nowej infrastruktury energetycznej.

 

Europejski Zielony Ład zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej Wspólnoty do 2050 roku.

Reklama

Komentarze

    Reklama