Reklama

Gaz

Towarowa Giełda Energii rozszerzyła swoją ofertę o gaz zaazotowany

Fot.: TGE
Fot.: TGE

W środę 19 grudnia TGE rozpoczęła notowania gazu ziemnego zaazotowanego Lw na rynkach Dnia Następnego i Bieżącego gazu - podała w czwartek spółka. Dodano, że uruchomienie obrotu giełdowego dla gazu zaazotowanego spowoduje objęcie tego rynku transparentnym mechanizmem kształtowania ceny.

TGE wyjaśniła, że uruchomienie obrotu giełdowego dla gazu ziemnego Lw związane jest z wymogiem rozporządzenia unijnego, które ustanowiło kodeks sieci bilansowania gazu w sieciach przesyłowych.

"Projekt jest rezultatem wielomiesięcznej współpracy z operatorem systemu przesyłowego Gaz-System oraz potencjalnymi uczestnikami tego rynku. Celem nadrzędnym projektu było stworzenie mechanizmu, który wygeneruje transparentną cenę rynku gazu zaazotowanego wykorzystywaną przez uczestników rynku, jak również przez operatora systemu przesyłowego, który będzie mógł korzystać z tej ceny dla celów bilansowania systemu" - wyjaśniono w komunikacie.

Towarowa Giełda Energii dodała, że infrastruktura przesyłowa dla gazu ziemnego zaazotowanego Lw znajduje się na terenie trzech województw: dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Dostawy gazu do obiorców realizowane są w oparciu o krajowe złoża znajdujące się w zachodniej Polsce. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki w 2017 r. przez system przesyłowy przepłynęło 8,5 TWh gazu zaazotowanego.

"Uruchomienie rynku gazu zaazotowanego jest kolejnym etapem liberalizacji rynku błękitnego paliwa. Stwarza on możliwość zawierania transakcji dla gazu Lw przez podmioty dotychczas uczestniczące w rynku gazu wysokometanowego. Dodatkowo, w przypadku pojawienia się wystarczającej płynności, umożliwi on generowanie wiarygodnego indeksu cen gazu Lw" - tłumaczy wiceprezes zarządu ds. operacyjnych TGE Piotr Listwoń.

Spółka dodała, że wraz z wprowadzeniem gazu zaazotowanego, TGE, realizując prośby uczestników rynku, dokonała zmiany w notowaniach gazu wysokometanowego na rynku Dnia Bieżącego, polegającej na redukcji liczby notowanych instrumentów z 24 do jednego. (PAP)

Komentarze