Reklama

Gaz

TGE wprowadza nowy instrument na Rynku Dnia Bieżącego gazu

Fot. www.europolgaz.com.pl
Fot. www.europolgaz.com.pl

Towarowa Giełda Energii zaoferowała uczestnikom rynku nowy instrument dla gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, przesyłanego w obszarze Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT).

Obrót tym produktem jest możliwy w ramach prowadzonego przez TGE Rynku Dnia Bieżącego (RDBg). Dotychczas obrót giełdowy  gazem w SGT odbywał się na Rynku Dnia Następnego gazu (RDNg). Aktualnie, w celu ujednolicenia standardów, obrót został rozszerzony o RDBg. 

„Nowy instrument jest nie tylko uzupełnieniem oferty TGE dla rynku gazu, ale także rozwiązaniem dedykowanym Systemowi Gazociągów Tranzytowych przechodzącemu przez terytorium Polski. Działanie to wpisuje się w konsekwentnie realizowaną przez TGE strategię wzmacniania transparentnego i konkurencyjnego hurtowego rynku gazu ziemnego w Polsce. Zainicjowanie obrotów na tym instrumencie oraz ich przyszła skala będą oczywiście zależały od samych uczestników rynku” – powiedział Piotr Listwoń, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych TGE. 

Nowy instrument będzie posiadał oznaczenie SGT_RDB_DD-MM-RR. Za rozliczenie
i rozrachunek transakcji odpowiada Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych, w ramach pełnionej przez nią funkcji Giełdowej Izby Rozrachunkowej. (TGE)

Reklama

Komentarze

    Reklama