Reklama

Gaz

Słoniewski, PSG: Kluczowe znaczenie przy gazyfikacji ma dostępność terenu

Fot.: Pixabay
Fot.: Pixabay

O gazyfikacji Kielc i problemach związanych z tym procesem z Energetyką24.com rozmawiał  Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego Polskiej Spółki Gazownictwa Radosław Słoniewski.

Jak gazyfikacja wpływa na życie mieszkańców Kielc?

W Kielcach pozostało bardzo niewiele ulic do zgazyfikowania. Polska Spółka Gazownictwa ma możliwość przyłączenia do sieci gazowej praktycznie każdego, kto wystąpi z takim wnioskiem. Zachęcamy do tego zwłaszcza użytkowników starych pieców, bo korzystanie z gazu ziemnego to nie tylko  poprawa jakości i standardu życia, ale przede wszystkim poprawa stanu powietrza (poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesie spalania). 

Jakie są przewagi gazu ziemnego nad innymi paliwami?

Zalety gazu ziemnego to w szczególności oszczędność miejsca – nie potrzeba specjalnych pomieszczeń na magazynowanie paliwa, jak np. w przypadku  węgla - stała dostępność - w trakcie spalanie gazu ziemnego nie powstają dym ani sadza. Dzięki temu nie ma problemu z utrzymaniem czystości i dbaniem o środowisko naturalne. Pozostałe zalety to brak odpadów w procesie spalania, wygoda użytkowania i ekonomia.

Gaz ziemny wykazuje się ponadto niemal zerową ilością  zanieczyszczeń w porównaniu z konkurencyjnymi nośnikami energii, a korzystanie z urządzeń zasilanych gazem jest w pełni bezpieczne przy zachowaniu okresowych kontroli instalacji, kanałów wentylacyjnych i spalinowych.

Jakie trudności napotykają Państwo w przeprowadzeniu procesu gazyfikacji? 

Realizując swoje inwestycje Polska Spółka Gazownictwa działa zawsze w ramach obowiązujących przepisów. Jedną z najważniejszych kwestii przy rozbudowie infrastruktury dystrybucyjnej stanowi dostępność terenu. Często na wydłużenie procesu projektowania wpływa brak zgody wszystkich właścicieli nieruchomości, gęste uzbrojenie terenu czy konieczność zachowania minimalnych odległości od innych sieci, wymuszające niekiedy wielokrotne uzgodnienie z gestorami np. infrastruktury energetycznej.

Musimy też uzyskiwać zgodę na budowę sieci planowanej wzdłuż dróg objętych gwarancją, co również znacząco wpływa na termin inwestycji. Inne czynniki, od których zależy czas realizacji, to także m.in. nieuregulowane stany prawne nieruchomości i brak planów zagospodarowania.

Komentarze