• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Sejm poparł senackie poprawki do nowelizacji mającej zapobiec skokowym podwyżkom cen gazu

Fot. Sejm.pl
Fot. Sejm.pl

Sejm w czwartek poparł poprawki redakcyjne, zgłoszone przez Senat do nowelizacji Prawa energetycznego. Nowe przepisy mają na celu zapobieżenie skokowym podwyżkom cen gazu w 2022 r. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Przygotowana przez posłów PiS nowela Prawa energetycznego przewiduje, że sprzedawcy gazu, których taryfy zatwierdza prezes URE, będą mogli do 30 czerwca 2022 r. przedłożyć do zatwierdzenia taryfę uwzględniającą koszty zakupu gazu planowane w czasie jej obowiązywania. Jeżeli w tym czasie koszty zakupu gazu wzrosną ponad te zaplanowane, sprzedawca będzie mógł je odzyskać w kolejnych taryfach, które będą obowiązywać od początku 2023 r.

Zgodnie z nowelą, koszty te sprzedawca obliczy w określony sposób; zostaną one uznane za koszty uzasadnione. Na ich uwzględnienie w następnych taryfach sprzedawca będzie miał trzy lata, począwszy od 2023 r.

Ustawa przewiduje, że podwyżka w kolejnej taryfie ustalonej na podstawie proponowanej regulacji w okresie 12 miesięcy następujących po okresie stosowania taryfy, do której wprowadza się korektę z tytułu wzrostu cen zakupu gazu, nie może przekroczyć 25 proc. poziomu średniej ceny, która zostałaby ustalona bez rozliczania tej korekty.

Reklama
Reklama

Dodatkowo nowela dopuszcza możliwość korygowania taryf i wniosków taryfowych złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy. W tym celu zainteresowani sprzedawcy mają w ciągu 14 dni od wejścia w życie przepisów złożyć stosowne wnioski o korekty.

Źródło:
PAP

Komentarze