• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Rośnie zainteresowanie projektem cyfryzacji zastosowanym w PGNiG Termika

Fot. PGNiG Termika

XIV Międzynarodowa Konferencja Kotłowa odbyła się w dniach 25-28 października w Szczyrku. Przedstawiciele PGNiG Termika SA promowali projekt z obszaru cyfryzacji, pn.: „Opracowanie metody dokładnego wyznaczania żywotności katalizatorów deNOx oraz budowa narzędzia predykcyjnego reaktorów SCR", realizowany przez Spółkę wraz z Instytutem Badawczym w Warszawie.

Projekt został zaprezentowany przez dr inż. Jarosława Hercog, Zastępcę Dyrektora ds. Współpracy i Rozwoju Instytutu Energetyki-Instytutu Badawczego, który przedstawił kluczowe założenia, cele i produkty wypracowywane w partnerstwie technologicznym z PGNiG Termika SA.

W projekcie m.in. opracowano, zainstalowano i uruchomiono oprogramowanie SCR-Digital Twin (SCR-DT) na serwerze znajdującym się w sieci lokalnej PGNiG Termika SA. Aplikacja predykcyjna SCR-DT pobiera dane eksploatacyjne dotyczące warunków pracy warstw katalitycznych deNOx SCR z serwera JSMPT w czasie rzeczywistym. Dodatkowo może także pobierać dane z innych plików udostępnionych w sieci lokalnej. Zastosowanie reaktorów SCR zapewnia redukcję tlenków azotu w spalinach do poziomu zgodnego z obowiązującymi wymaganiami środowiskowymi. Dzięki dokładnemu przewidywaniu czasu dezaktywacji warstw katalitycznych w reaktorze oraz opracowaniu rekomendacji ich optymalnej pracy, można osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacyjnych katalizatorów poprzez lepszą gospodarkę remontową, wydłużenie okresów do ich regeneracji/wymiany oraz zmniejszenie ilości odpadów.

Czytaj też

Opracowana aplikacja predykcyjna po wprowadzeniu odpowiednich poprawek, aktualizacji i nowych danych, potencjalnie będzie mogła zostać powielona w innych elektrociepłowniach lub elektrowniach. Dzięki wykorzystaniu algorytmów uczących aplikacja będzie mogła być zastosowana także na instalacjach wytwórczych wykorzystujących inne paliwa, takie jak gaz ziemny, biomasa lub RDF.

Projekt badawczy rozpoczął się w 2021 roku i jest realizowany na kotle węglowym nr 10 w Elektrociepłowni Siekierki. Zakończenie projektu przewidziane jest na sierpień 2023 roku.

Prezentacja projektu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczestników konferencji i wywołała ożywioną dyskusję merytoryczną zaraz po zakończeniu prezentacji oraz w kuluarach konferencji. (PGNiG Termika)

Komentarze