• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Raport roczny Grupy PGNiG z najwyższą oceną w konkursie „The Best Annual Report”

Fot. PGNiG
Fot. PGNiG

Raport Roczny Grupy PGNiG został najwyżej oceniony w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii „Przedsiębiorstwa” za 2019 rok. Grupa otrzymała również wyróżnienia za sprawozdanie z działalności oraz raport zintegrowany.

Już po raz trzeci PGNiG otrzymało najwyższe wyróżnienie w prestiżowym konkursie „The Best Annual Report” organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Tym samym spółka dołączyła  do wąskiego i elitarnego grona „The Best of the Best” – podmiotów, których sprawozdawczość finansowa jest wzorcowa i może stanowić przykład dobrych praktyk w obszarze komunikacji z interesariuszami.

Jesteśmy dumni z osiągniętego wyniku i przyznanych nam wyróżnień. To potwierdzenie, że PGNiG utrzymuje najwyższą jakość sprawozdawczości i standardów komunikacji z rynkiem i inwestorami  – powiedział Przemysław Wacławski, wiceprezes zarządu PGNiG SA ds. Finansowych. – Wyróżnienie jest efektem zaangażowania i profesjonalizmu pracowników Departamentu Finansowego, Rachunkowości oraz Marketingu. Serdecznie im dziękuję i gratuluję: to Wasza nagroda.

Przy ocenie raportów rocznych za 2019 r., jury brało pod uwagę następujące elementy: sprawozdanie finansowe sporządzone według MSSF/MSR, sprawozdanie Zarządu z działalności oraz oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.

Oprócz I Nagrody Głównej Grupa PGNiG otrzymała również wyróżnienia za najlepsze sprawozdanie z działalności w kategorii „Przedsiębiorstwa” oraz wyróżnienie za bardzo duży postęp w raportowaniu zintegrowanym.

Inwestorzy coraz bardziej interesują się aspektami niefinansowymi działalności emitentów, szczególnie w zakresie oddziaływania na otoczenie i środowisko naturalne, dlatego umiejętna integracja danych finansowych i niefinansowych stale zyskuje na znaczeniu. Wyróżnienie, które otrzymaliśmy w dziedzinie raportowania zintegrowanego, świadczy, że Grupa PGNiG wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom – dodał Przemysław Wacławski.

Uroczysta gala finałowa ,,The Best Annual Report” odbyła się 15 października 2020 roku w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Instytut Rachunkowości i Podatków jest niezależną instytucją zajmującą się propagowaniem wiedzy i najlepszych praktyk z zakresu finansów, rachunkowości, podatków, prawa i zarządzania. Realizuje swoją misję m.in. poprzez działalność szkoleniową i wydawniczą a także usługi doradcze. Od 2005 roku Instytut organizuje konkurs „The Best Annual Report” promujący spółki przygotowujące raporty roczne o najwyższej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Raport Roczny 2019 dostępny jest poprzez stronę główną www.pgnig.pl oraz bezpośrednio pod adresem www.pgnig2019.pl. (PGNiG)

Komentarze