Reklama

Gaz

PSG uruchomiła Gazownię w Ostrowcu Świętokrzyskim

Fot. PSG
Fot. PSG

14 czerwca br. w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się otwarcie Gazowni Polskiej Spółki Gazownictwa – przekształciła się ona z działającej w tym mieście od września 2020 r. Placówki Gazowniczej. Gazownia zwiększy bezpieczeństwo eksploatacji sieci oraz usprawni gazyfikację nowych gmin województwa świętokrzyskiego.

„Gazownia w Ostrowcu Świętokrzyskim jest dowodem na to, że rozwijamy cały proces związany z gazyfikacją. Rząd Pana Premiera Morawieckiego realizuje obietnice. Przyspieszamy proces gazyfikacji kraju. Gazyfikacja sieciowa, która ma trafić do gmin, do społeczności lokalnej zapewni bezpieczne dostarczanie energii, ale też przyczyni się do ochrony środowiska i obniżenia kosztów związanych z energetyką” - powiedział w Ostrowcu Świętokrzyskim Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Cieślak.

Reklama
Reklama

„Nowa Gazownia Polskiej Spółki Gazownictwa, która powstała z otwartej w zeszłym roku Placówki Gazowniczej – jest kolejną jednostką PSG reaktywowaną po likwidacji. Gazownia wróciła do Ostrowca Świętokrzyskiego, by ułatwić klientom dotarcie do nas, tak by paliwo gazowe mogło trafiać do większej liczby mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Jak pokazuje przykład Ostrowca Świętokrzyskiego – realizujemy obietnice i konsekwentnie przywracamy placówki, by być jak najbliżej naszych klientów” – powiedział Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Robert Więckowski.

Jak podkreślił prezes PSG, mieszkańcy drugiego co do wielkości miasta w województwie świętokrzyskim zyskali możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami Spółki, co - jak dodał - przełoży się na skrócenie procesu obsługi klientów i czasu realizacji inwestycji. „Nowa Gazownia zwiększy też bezpieczeństwo mieszkańców – będzie ona realizowała wszystkie zadania związane z inwestycjami, konserwacją i eksploatacją sieci gazowej” – zaznaczył Prezes Więckowski.

Nowa Gazownia będzie eksploatować ok. 596 km sieci gazowej średniego ciśnienia oraz ok. 9,5 tys. sztuk przyłączy i 22 tys. odbiorców gazu. Jej teren działania obejmuje cały obszar powiatu ostrowieckiego, w tym gminy zgazyfikowane: Ostrowiec Świętokrzyski, Ćmielów, Kunów i Bodzechów, Waśniów oraz niezgazyfikowaną gminę Bałtów. Liczący ponad 70 tysięcy mieszkańców Ostrowiec Świętokrzyski to drugie co do wielkości miasto w województwie świętokrzyskim.

Na swoim terenie Gazownia będzie realizowała obsługę Pogotowia Gazowego,  co zdecydowanie skróci czas jego interwencji i tym samym zwiększy bezpieczeństwo lokalnej sieci gazowej i jej użytkowników. Zapewni także właściwą eksploatację sieci oraz ciągłą i bezpieczną dostawę paliwa gazowego. Dzięki nowej Gazowni w drugim co do wielkości mieście województwa świętokrzyskiego usprawni się także możliwość obsługi klientów i skróci się czas ich obsługi. Załogę Gazowni w Ostrowcu Świętokrzyskim zapewnią pracownicy świadczący obecnie pracę w Gazowni w Starachowicach. Znaczna część z nich była zatrudniona w zlikwidowanym w roku 2013 Rejonie Dystrybucji Gazu z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W konferencji prasowej z okazji otwarcia Gazowni w Ostrowcu Świętokrzyskim wzięli udział przedstawiciele Rządu, Parlamentarzyści, Wicewojewoda Świętokrzyski, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Robert Więckowski oraz Dyrekcja OZG w Kielcach.

Polska Spółka Gazownictwa, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGNiG, to lider na rynku dystrybucji gazu w Polsce i największy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Spółka zatrudnia ok. 11,5 tys. pracowników. Misją PSG jest dostarczanie paliwa gazowego w sposób ciągły, bezpieczny oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Spółka eksploatuje sieć gazową o długości ponad 195 tys. km, co stanowi 97 proc. sieci dystrybucyjnej gazu w Polsce, poprzez którą dostarcza rocznie ponad 11,5 mld m3 paliwa gazowego
do ok. 7,3 mln Klientów.

Reklama

Komentarze

    Reklama