Reklama

Gaz

PSG rozbudowuje sieć gazową w Brzezinach

Fot. www.psgaz.pl
Fot. www.psgaz.pl

29 kwietnia Polska Spółka Gazownictwa z Grupy Kapitałowej PGNiG oficjalnie rozpoczęła rozbudowę sieci gazowej w gminie Brzeziny, w województwie łódzkim. Inwestycja umożliwi przyłączenie nowych odbiorców i zwiększenie ilości dystrybuowanego gazu ziemnego.

W ramach przedsięwzięcia Polska Spółka Gazownictwa wybuduje łącznie 24,5 km sieci, które połączą Brzeziny z gazociągami PSG zlokalizowanymi w pobliskim Strykowie. Całość prac będzie kosztować ok. 7,5 miliona złotych, a ich zakończenie przewidziano na czerwiec 2020 roku. 

Witając gości Starosta Brzezin Renata Kobiera podziękowała Polskiej Spółce Gazownictwa za tak szybką realizację inwestycji i zadeklarowała daleko idące wsparcie ze strony władz samorządowych.

W specjalnie przysłanym liście Rzecznik Rządu Joanna Kopcińska napisała, że rozpoczęcie budowy gazociągu to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców tego regionu oraz kolejny krok w kierunku gazyfikacji województwa łódzkiego. Dodała też, że sprawne gazownictwo to jedno z kluczowych ogniw, gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne Polaków.

Wicemarszałek Województwa Grzegorz Wojciechowskipowiedział, że dla powiatu brzezińskiego to bardzo ważna inwestycja, umożliwiająca dostęp do ekonomicznego i ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny.

Poseł Waldemar Buda podkreślił, że dostęp do gazu ziemnego to szansa na nowe inwestycje i rozwój regionu i podziękował przedstawicielom PSG oraz władz samorządowych za tak efektywną współpracę przy gazyfikacji Brzezin oraz okolicznych miejscowości. 

Zadowolenia z inwestycji w Brzezinach nie ukrywał wiceprezes PGNiG Robert Perkowski:Sukcesywnie, krok po kroku, Grupa Kapitałowa PGNiG rozbudowuje sieć gazową w Polsce, by umożliwić dostęp do błękitnego paliwa kolejnym firmom i  rodzinom w naszym kraju. Między innymi w taki sposób rozumiemy bezpieczeństwo energetyczne, którego zapewnienie jest wpisane w misję naszej firmy. Wykorzystanie gazu ziemnego, który jest ekologicznym i konkurencyjnym cenowo paliwem, to także szereg innych korzyści, w tym szansa na rozwój regionów objętych Programem, tworzenie nowych miejsc pracy i poprawa jakości powietrza.

Szczegóły projektu, a także najważniejsze działania i plany Polskiej Spółki Gazownictwa zaprezentowała Członek Zarządu Wioletta Czemiel-Grzybowska. Podkreśliła, że firma realizuje obecnie największy - od czasów przedwojennego Centralnego Okręgu Przemysłowego -  program rozbudowy infrastruktury dystrybucji gazu w Polsce. Po jego zakończeniu w 2022 r., 90 proc. mieszkańców Polski będzie żyło w gminach z dostępem do sieci gazowej, a stopień gazyfikacji kraju wzrośnie z obecnych 60% do ponad 72%.

Z trzech rozpatrywanych wariantów inwestycji w Brzezinach PSG zdecydowała się na budowę nowego odcinka gazociągu wzdłuż drogi wojewódzkiej Stryków-Brzeziny. Na jego trasie znajdą się potencjalni odbiorcy  z miejscowości Cesarka, Warszewice, Sierżnia, Lipka, Kolonia Niesułków, Dąbrówka Duża, Tadzin
oraz Brzeziny. Rozbudowa sieci dystrybucji podniesie atrakcyjność inwestycyjną regionu, będącego jednym z najsłabiej zgazyfikowanych województw w Polsce (obecny poziom jego gazyfikacji wynosi 42%). Do końca 2022 roku, w ramach realizowanego Programu Przyśpieszenia Inwestycji w Sieć Gazową, PSG planuje objąć nim  aż 44 gminy na obszarze Łódzkiego.

Inwestycja wpłynie także na poprawę jakości powietrza w samych Brzezinach, plasujących się od lat w czołówce najbardziej zanieczyszczonych polskich miast.

Polska Spółka Gazownictwa to największa Spółka w Grupie Kapitałowej PGNiG. Jest Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce i europejskim liderem branży dystrybucji paliwa gazowego. Zatrudnia 11,5 tys. osób i zarządza 185 tys. km gazociągów, które dostarczają rocznie ponad 11,6 mld m3 gazu. (PSG)

Komentarze