Reklama

Gaz

PSG: bezpieczeństwo dostaw gazu nie jest zagrożone

Fot. PSG

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, Polska Spółka Gazownictwa po raz kolejny informuje, że wysyłanie listów do odbiorców jest jedynie wykonaniem obowiązku nałożonego na PSG i nie oznacza wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

Polska Spółka Gazownictwa, przekazując pod koniec roku odbiorcom komunikat dotyczący zakwalifikowania do planu ograniczeń, wykonuje obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego \[Dz. U. z 2021 r. poz. 549\]. Powyższa informacja jedynie informuje o odpowiedniej kwalifikacji odbiorców, którzy mogą podlegać ewentualnym ograniczeniom w poszczególnych stopniach zasilania, na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Czytaj też

Przesyłanie pism z informacją o zatwierdzeniu planu ograniczeń jest czynnością rutynową, wykonywaną przez wszystkich operatorów systemów dystrybucyjnych gazu, corocznie po zatwierdzeniu planu ograniczeń przez Urząd Regulacji Energetyki i nie wynika z obecnej sytuacji geopolitycznej.

Polska Spółka Gazownictwa przypomina, że w lutym 2021 roku miała miejsce istotna zmiana przepisów, wprowadzająca kolejne stopnie zasilania (11. i 12. stopień zasilania), czego efektem jest konieczność ujęcia w planie ograniczeń większej liczby odbiorców. Celem tych działań jest - na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej - zapewnienie dostaw gazu dla odbiorców chronionych, w szczególności gospodarstw domowych.

Szczegółowe informacje na temat planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego i podstawy prawnej tego działania znajdują się na stronie https://www.psgaz.pl/plan-ograniczen . Ewentualną decyzję o wprowadzeniu ograniczeń podejmuje Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Polska Spółka Gazownictwa zachęca do kontaktu z infolinią pod numerem (22 444 33 33).

Polska Spółka Gazownictwa / Materiały prasowe

  • PSG

Komentarze