Reklama

Gaz

Powołano nowy zarząd PGNiG Termika

Paweł Stańczyk. Fot.: PGNIG Termika
Paweł Stańczyk. Fot.: PGNIG Termika

Prezesem zarządu został Paweł Stańczyk, wiceprezesem  ds. technicznych Jarosław Głowacki a wiceprezesem ds. operacyjnych Jarosław Maślany.

Paweł Stańczyk to doświadczony menedżer w sektorze energetyczno-paliwowym. Absolwent studiów menedżerskich MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego, stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Przez wiele lat był związany z obszarem inwestycji oraz planowania strategicznego.

Od 2006 do 2016 roku pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Ostrołęki, odpowiadał m.in. za kształtowanie polityki przestrzennej miasta, ochronę środowiska oraz utrzymanie i eksploatację obiektów i urządzeń komunalnych, inicjował i koordynował złożone projekty inwestycyjne.

W latach 2016-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Operatora Logistycznego Paliw Płynnych gdzie odpowiadał za wdrożenie w Spółce pakietu paliwowego, energetycznego
i transportowego.

W latach 2018-2020 Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju w ORLEN Serwis S.A. (od 11.06.2018 r.) oraz President of Board of Directors w ORLEN Service Lietuva. Nadzorował obszar sprzedaży, zakupów, realizacji projektów strategicznych, optymalizacji procesów, rozwój działalności spółki na rynkach zagranicznych.

Członek Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Jarosław Głowacki jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, specjalność Systemy i Urządzenia Energetyczne. Ukończył również: Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji oraz Podyplomowe Studium Liderów Samorządowych na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Odlewni Staliwa "Stalchemak" w Siedlcach, gdzie w latach 1987-1990 zatrudniony był na stanowisku konstruktora.

Od 1990 r. zatrudniony w Urzędzie Miasta w Siedlcach. W latach 2005 - 2017 roku pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Siedlce. Doświadczony samorządowiec - pełnił funkcję radnego II, V i VI kadencji Rady Miasta Siedlce Ekspert Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego i województwa łódzkiego.

Jarosław Maślany jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska – kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja. Posiada uprawnienia Ministra Infrastruktury do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów – Podyplomowe Studia Zarządzanie Produktami i Usługami. Ukończył również Wyższą Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Finansów – Podyplomowe Studia w zakresie Gospodarki nieruchomościami – Wyceny Nieruchomości.

Posiada tytuł Doctor of Business Administration (DBA) z zakresu Executive Business Education uzyskany w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej i Apsley Businness School w Londynie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach kierowniczych pracując dla firm
z branż: budownictwo, inżynieria i ochrona środowiska oraz energetyka. Ostatnio związany
z PKN Orlen S.A. – Obszar Realizacji Inwestycji.

Komentarze