• Partner główny
  Logo Orlen

Gaz

Ponad 300 mln zł czeka na autorów innowacji w polskim gazownictwie

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Trwa drugi konkurs INGA. Ponad 300 mln zł czeka na autorów innowacji w polskim gazownictwie.

Wspólne Przedsięwzięcie INGA to program mający na celu poprawę konkurencyjności oraz innowacyjności sektora gazownictwa w Polsce. Jego ważny wymiar to ekologia. INGA to także szansa na wdrożenie innowacyjnych technologii w praktyce. Konkurs organizują PGNiG, GAZ-SYSTEM oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zwycięskie projekty zyskają wsparcie w postaci dofinansowania realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Wnioski w konkursie przyjmowane są do 9 października br.

Ideą programu jest współpraca nauki z biznesem, która przyczyni się do rozwoju tego kluczowego sektora gospodarki oraz zmniejszenia oddziaływania branży energetycznej na środowisko.

Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców i naukowców, którzy chcą rozwijać wspólne badania i technologie w sektorze gazowym.

Przy pracy nad zasadami drugiej edycji konkursu organizatorzy wykorzystali doświadczenia z jego pierwszej odsłony. Agenda badawcza została zaktualizowana tak, by odzwierciedlać aktualne, najistotniejsze obszary zainteresowania, zarówno po stronie PGNiG S.A., jak i GAZ-SYSTEM S.A. Pozwala to na pozyskanie rozwiązań najbardziej odpowiadających aktualnym potrzebom przedsiębiorców, a jednocześnie zapewnia solidną podstawę przyszłej, długoterminowej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami.

Kolejną ważną zmianą jest uelastycznienie w zakresie relacji w ramach konsorcjum wykonawców. Obecnie liderem konsorcjum może być przedsiębiorca lub jednostka naukowa, podczas gdy w pierwszym konkursie liderem mogła być jedynie jednostka naukowa. To uelastycznienie zasad, stanowiące wyjście naprzeciw potrzebom przedsiębiorców. Ważnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest wykorzystanie doświadczeń w prowadzeniu procedury konkursowej z pierwszej edycji. 

Na dofinansowanie mogą liczyć najlepsze projekty w obszarze:

 • poszukiwania i wydobycia węglowodorów oraz produkcji paliw gazowych (obszar PGNiG),
 • pozyskania metanu z pokładów węgla (obszar PGNiG),
 • materiałów do budowy i eksploatacji sieci gazowych (obszar wspólny PGNiG i GAZ-SYSTEM),
 • sieci gazowych (obszar wspólny PGNiG i GAZ-SYSTEM),
 • technologii związanych z LNG i CNG (obszar wspólny PGNiG i GAZ-SYSTEM),
 • technologii wodorowych i paliw gazowych (obszar PGNiG),
 • technologii stosowanych we współpracy z klientami (obszar wspólny PGNiG i GAZ-SYSTEM),
 • ochrony środowiska i BHP (obszar wspólny PGNiG i GAZ-SYSTEM),
 • informatyki i cyberbezpieczeństwa (obszar GAZ-SYSTEM),
 • podziemnego magazynowania węglowodorów (obszar PGNiG),

Konkurs jest organizowany i współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Obecnie trwa jego druga runda. Na innowacyjne projekty czeka aż 311 mln zł wsparcia na rozwój badań i technologii, z czego połowę finansuje NCBR (w ramach środków z Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój), a drugą połowę, łącznie: PGNiG SA oraz GAZ-SYSTEM S.A.

INGA zakłada ścisłą współpracę biznesu ze światem nauki. Do 9 października 2020 r. wnioski o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe mogą składać konsorcja naukowo-przemysłowe, w skład których wejdą przynajmniej jedno przedsiębiorstwo oraz przynajmniej jedna jednostka naukowa (łącznie nie więcej niż 5 podmiotów).

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: [email protected] oraz telefonicznie: (0-22) 39 07 140; (0-22) 39 07 483.

Zachęcamy do udziału w konkursie! Wszystkie szczegóły na stronie: www.ncbr.gov.pl/konkurs-inga.

 

Komentarze