Reklama

Gaz

Polskie projekty gazowe na liście priorytetów UE

Fot. www.gaz-system.pl
Fot. www.gaz-system.pl

12 lutego 2020 roku Parlament Europejski przyjął czwartą listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, tzw. lista PCI  (ang. Projects of Common Interest). Projekty PCI to kluczowe projekty infrastrukturalne, mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i konkurencji na europejskim rynku energii. Ich realizacja ma także pomóc w realizacji polityki klimatyczno-środowiskowej Unii Europejskiej. 

Gaz-System utrzymał na liście projektów priorytetowych (lista PCI) kluczowe inwestycje gazowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Generalnie - na czwartej liście PCI znajduje się 40% mniej projektów gazowych niż na poprzedniej liście projektów priorytetowych.

Na IV liście znalazły się inwestycje zgłoszone przez Gaz-System w ramach dwóch korytarzy priorytetowych, określonych w Rozporządzeniu nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (Rozporządzenie TEN-E).  

  1. w ramach „Planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu” (ang. Baltic Energy Market Interconnection Plan - BEMIP): 
  • Projekt Baltic Pipe,
  • Połączenie międzysystemowe Polska – Litwa (GIPL).
  1. w ramach korytarza „Gazowe połączenia międzysystemowe Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej”
  • Połączenie międzysystemowe Polska – Słowacja wraz ze wschodnią nitką korytarza północ-południe w Polsce,
  • FSRU w Gdańsku. 

"Przyznanie  przez Parlament Europejski  statusu priorytetowego dla naszych projektów na IV  liście PCI potwierdza kluczową rolę Gaz-System w realizacji celów Unii Europejskiej. Wpisują się one w priorytet bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego, budowania rynku gazu oraz działań na rzecz środowiska i klimatu. Aktualna lista PCI obejmuje strategiczne projekty spółki, które zostały wpisane na poprzednich listach oraz nową inwestycję -  statek FSRU w Porcie Gdańskim"  -  mówi Artur Zawartko, wiceprezes Zarządu Gaz-System

Projekty PCI mogą korzystać z najlepszych praktyk, wynikających z rozporządzenia TEN-E, co oznacza m.in. możliwość skorzystania z przyspieszonego procesu uzyskiwania pozwoleń oraz specjalnych rozwiązań regulacyjnych, przewidzianych przez Rozporządzenie 347/2013. Przy spełnieniu określonych warunków status PCI umożliwia także ubieganie się o dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

Zgodnie z zapisami rozporządzenia TEN-E projekty PCI muszą przyczyniać się do realizacji priorytetowych korytarzy infrastruktury energetycznej, a także znacząco przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa dostaw, integracji rynkowej i konkurencji. Projekty PCI mają także wspierać działania państw członkowskich w zakresie klimatu i środowiska. (Gaz-System)

Reklama

Komentarze

    Reklama