• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

PSG z GK PGNiG uruchomiła dostawy gazu do siedmiu gmin w świętokrzyskim

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Dzięki inwestycji PSG dostęp do paliwa gazowego uzyskał miejscowy przemysł, obiekty komunalne i użyteczności publicznej, a także odbiorcy indywidualni.

Konferencja związana z przyłączeniem do sieci gazowej gmin odbyła się  4 lutego w Wiślicy. Oprócz tej gminy dostęp do gazu ziemnego uzyskały gminy Baćkowice, Górno, Bodzentyn, Opatowiec, Osiek i Waśniów. Samorządowcy liczą na to, że inwestycje PSG przyczynią się do rozwoju gospodarczego gmin i przyciągną kolejnych inwestorów. Dodatkowo wykorzystanie gazu ziemnego m.in. do celów grzewczych znacząco przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz podziękował PSG za realizację w tak szybkim czasie tylu inwestycji i dodał, że wzrost liczby zgazyfikowanych gmin w województwie świętokrzyskim to bardzo dobry kierunek i szansa na rozwój regionu.

Obecny podczas konferencji poseł Krzysztof Lipiec powiedział, że gazyfikacja nowych regionów wpisuje się w rządowy program polityki zrównoważonego rozwoju, a polski rząd w najbliższych latach będzie stawiać na gaz ziemny jako źródło energii.

Prezentujący działania Polskiej Spółki Gazownictwa Ireneusz Krupa - p.o. Prezesa Zarządu PSG - powiedział, że w ciągu niespełna półtora roku od rozpoczęcia przez PSG realizacji Programu Przyspieszonych Inwestycji w Sieć Gazową Polski (PPI) Spółka umożliwiła już dostęp do gazu ziemnego mieszkańcom ponad 140 gmin na terenie całej Polski, co znacząco podniosło wskaźnik gazyfikacji kraju. Dodał, że gazyfikacja to także istotny element realizacji rządowego programu walki z zanieczyszczeniami powietrza, bowiem każdy nowy odbiorca gazu ziemnego oznacza rezygnację z innych, nieekologicznych źródeł energii. Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach Radosław Słoniewski omówił szczegółowo wszystkie najważniejsze inwestycje, które PSG planuje zrealizować w województwie w ciągu najbliższych trzech lat.

Ogółem w ramach Programu w Świętokrzyskiem do końca 2022 roku zgazyfikowanych zostanie 12 gmin, w tym część poprzez tzw. gazyfikację wyspową, czyli budowę stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG. Oddział Zakład Gazowniczy PSG w Kielcach realizuje również dwie inwestycje strategiczne, dofinansowywane przez Unię Europejską. Są to budowa gazociągu Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski oraz gazociągu Lubienia – Masłów – Kielce, o łącznej wartości niemal 300 mln zł. Stopień gazyfikacji województwa świętokrzyskiego wzrósł z 60,78 proc. w 2018 roku do 67,65 proc. obecnie. Zgodnie z założeniami Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski w całym kraju do końca 2022 roku zgazyfikowanych zostanie 300 gmin. Tym samym 90 proc. mieszkańców Polski będzie żyło na terenach z dostępem do sieci gazowej, a stopień gazyfikacji kraju wzrośnie z obecnych 60 proc. do ponad 72 proc. W ramach PPI PSG zbuduje też minimum 77 stacji LNG
w całym kraju.

Polska Spółka Gazownictwa jest największym w Europie Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu. Zarządza siecią ponad 190 tys. km gazociągów, którymi każdego roku transportowane jest ponad 11,75 mld m sześc. gazu. PSG to także największa Spółka w Grupie Kapitałowej PGNiG, zatrudniająca ponad 11 tys. osób.

Komentarze