Reklama

Gaz

Piotr Woźniak na czele PGNiG

  • Image Credit: Rosomak S.A.
    Image Credit: Rosomak S.A.

1 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza PGNiG SA odwołała Mariusza Zawiszę ze stanowiska Prezesa Zarządu oraz Zbigniewa Skrzypkiewicza i Jarosława Bauca ze stanowiska Wiceprezesów Zarządu. Do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 11 grudnia 2015 roku do 11 marca 2016 roku  delegowano Piotra Woźniaka - członka Rady Nadzorczej PGNiG SA, byłego ministra gospodarki, byłego wiceministra środowiska i Głównego Geologa Kraju. 

Zarząd PGNiG pod kierownictwem Mariusza Zawiszy w ciągu dwóch lat swojej pracy przygotowywał  Grupę Kapitałową PGNiG do funkcjonowania na zliberalizowanym  rynku gazu oraz wzmacniał pozycję Holdingu PGNiG. Podjął  wiele działań restrukturyzacyjnych, efektywnościowych i pro klienckich. Powołana została Spółka Obrotu Detalicznego,  obniżone zostały taryfy oraz wprowadzono  programy rabatowe dla  Odbiorców hurtowych i detalicznych – co pozwoliło minimalizować  utratę rynku.

W związku z opóźnieniami w budowie Terminalu LNG w Świnoujściu PGNIG zawarło  porozumienia z  Qatargas – co  z kolei uchroniło Spółkę przed zapłatą za nieodebrany gaz. PGNiG  rozpoczęło także renegocjacje kontraktu jamalskiego. Przypomnijmy -  pomimo oddania sprawy do Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie Spółka  kontynuowała  rozmowy w sprawie obniżki ceny gazu. 

Trwająca restrukturyzacja Grupy Kapitałowej i wprowadzony model zarządzania holdingiem zaowocowały bardzo dobrymi wynikami finansowymi za ubiegły rok. W 2014 roku Grupa Kapitałowa PGNiG osiągnęła ponad 2,8 mld zł zysku netto, czyli o 47% więcej niż w 2013 roku. Na poziomie działalności operacyjnej Grupa odnotowała  wzrost wyniku EBITDA o 13% - do 6,3 mld zł wobec 5,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. 

W pierwszym półroczu 2015 roku Grupa Kapitałowa PGNiG osiągnęła blisko 1,9 mld zł zysku netto, czyli o 23% więcej niż w analogicznym okresie ub.r. i to  pomimo spadających cen ropy. Tak dobry wynik finansowy to zasługa m.in. konsekwentnej realizacji programu poprawy efektywności  w całej Grupie Kapitałowej.

W sierpniu br. Spółka wypłaciła rekordowo wysoką dywidendę, płacąc Akcjonariuszom po 0,20 gr za jedną akcję (całkowita kwota wypłaconej dywidendy wyniosła 1,18 mld zł). W pierwszym półroczu br. Spółka zanotowała także rekordowo niski poziom zadłużenia netto i osiągnęła najwyższą historycznie cenę jednej akcji na zamknięciu sesji  6,98 zł, a w trakcie jej trwania 7,03 zł. 

W obszarze poszukiwań i wydobycia – filaru Strategii GK PGNIG na lata 2014 – 2022  -  PGNiG  pod kierownictwem Mariusza Zawiszy  zakupiło nowe złoża w Norwegii, Niemczech oraz  otworzyło kopalnię w Pakistanie. Krajowe wydobycie – pomimo ciągłej eksploatacji złóż - udało się utrzymać na tym samym poziomie.

Ponadto, zarząd PGNiG SA powołał na Prokurentów Spółki: Bogusława Marca, Janusza Kowalskiego i  Macieja Woźniaka. 

Udzielona prokura jest prokurą samoistną.
 

Zobacz także: Zajdler: Do gazoportu dotrze ponad 200 tys. m3 gazu

Zobacz także: Metanowiec z LNG już w pobliżu gazoportu (INFOGRAFIKA)

Reklama

Komentarze

    Reklama