Reklama

Gaz

PGNiG użyje sztucznej inteligencji dla poprawy wydobycia

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęło wdrażanie projektu Smart Field, który wykorzystuje zaawansowane technologie cyfrowe do wsparcia działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Jednym z efektów będzie wzrost krajowych wydobywalnych zasobów gazu ziemnego o ponad 7 miliardów metrów sześciennych.

– Projekt Smart Field potwierdza, że PGNiG działa zgodnie z najnowszymi trendami, jeśli chodzi o wykorzystanie narzędzi cyfrowych w poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów. Nasi specjaliści mają ogromną wiedzę i doświadczenie, których wykorzystanie napotyka naturalną barierę, jaką jest wydajność ludzkiego umysłu. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz rozwiązań chmurowych jesteśmy w stanie przyspieszyć procesy analityczne oraz zwiększyć ilość i szczegółowość przetwarzanych danych. W efekcie poprawimy efektywność działalności poszukiwawczo-wydobywczej PGNiG zarówno pod względem operacyjnym, jak i finansowym – powiedział Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Wykorzystanie technologii informatycznych do analizy różnych wariantów realizacji prac wiertniczych i inwestycji związanych z zagospodarowaniem złóż pozwoli na zwiększenie dostępności zasobów ropy i gazu, którymi dysponuje PGNiG. Eksperci Spółki szacują, że efektem wdrożenia projektu Smart Field w latach 2021 i 2022 będzie wzrost  krajowych zasobów wydobywalnych gazu o 7,3 mld m sześciennych. Biorąc pod uwagę rezultaty wcześniej zrealizowanych projektów cyfrowych, zastosowanie technologii informatycznych do wsparcia działalności poszukiwawczo-wydobywczej PGNiG, przełoży się w latach 2019-2022 na wzrost zasobów wydobywalnych gazu ziemnego w kraju o ponad 11 mld m sześciennych. Daje to możliwość wykorzystania tych zasobów gazu. Dlatego Smart Field to nie tylko gwarancja utrzymania krajowego wydobycia gazu ziemnego na stabilnym poziomie. To również przedłużenie pracy kopalni obsługujących złoża średnio o 10 lat, co z kolei oznacza utrzymanie lokalnych miejsc pracy, zwiększenie wpływów dla gmin z tytułu podatków i opłat od wydobycia a także dodatkowe zabezpieczenie krajowych dostaw gazu ziemnego.
Smart Field to kompleksowe podejście, która umożliwia bardzo dokładne analizy całego procesu produkcyjnego – od złoża po system przesyłowy. Oprócz zwiększenia bazy zasobowej węglowodorów, jego zastosowania pozwoli na obniżenie kosztów wydobycia poprzez optymalizację inwestycji w infrastrukturę produkcyjną. Wspierane sztuczną inteligencją symulacje różnych wariantów eksploatacji złoża umożliwiają m.in. optymalizację pracy i liczby odwiertów oraz zwiększenie efektywności infrastruktury powierzchniowej. To z kolei przekłada się na mniejsze emisje gazów cieplarnianych związanych z działalnością poszukiwawczo-wydobywczą.

– Gaz ziemny może odegrać kluczową rolę w procesie szybkiej dekarbonizacji krajowej gospodarki. Chcemy, aby dostarczane przez nas paliwo charakteryzowało się jak najmniejszym śladem węglowym w całym łańcuchu wartości. Dlatego działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w segmencie upstream są jednym z naszych priorytetów – podkreślił Paweł Majewski.

Smart Field to kolejny etap w procesie digitalizacji działalności poszukiwawczo-wydobywczej PGNiG. W 2019 r. Spółka przedstawiła platformę Cyfrowe Złoże, która na jednym modelu złoża integruje pracę specjalistów z różnych dziedzin związanych z wydobyciem węglowodorów. Pozytywne efekty wdrożenia platformy skłoniły PGNiG, aby rozszerzyć jej możliwości o automatyzację procesów analitycznych w oparciu o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe wsparte dużą mocą obliczeniową, jaką daje cyfrowa chmura.

– Smart Field jest naturalnym rozwinięciem Cyfrowego Złoża, ale to coś więcej niż ulepszona wersja poprzedniego systemu. To skok technologiczny, który otwiera przed nami nowe możliwości budowania pozycji na światowych rynkach – zaznaczył Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Operacyjnych. – Smart Field pozwala wykorzystać wiedzę i doświadczenie specjalistów Spółki pracujących w Polsce do wsparcia działalności poszukiwawczo-wydobywczej GK PGNiG w innych krajach.

image

 Reklama

Prezes Perkowski dodał, że możliwość zdalnej obsługi procesów związanych z projektowaniem prac poszukiwawczo-wydobywczych stała się szczególnie istotna po doświadczeniach związanych z pandemią Covid-19.

– Każde przekroczenie harmonogramu projektu to koszty. Dzięki rozwiązaniu Smart Field minimalizujemy ryzyko opóźnień, poprzez umożliwienie powszechnego dostępu do posiadanych danych i specjalistycznego oprogramowania z każdej lokalizacji GK PGNiG. Wprowadzenie takich rozwiązań pozwoli naszym specjalistom na wspólną pracę w tym samym czasie na tych samych modelach, co znacznie zwiększy jej tempo oraz efektywność – zaznaczył Robert Perkowski.

GK PGNiG/mat. prasowe

Komentarze