PGNiG rozpoczęło dostawy gazu ziemnego na rynek ukraiński

4 sierpnia 2016, 11:39
Fot. www.psgaz.pl
Energetyka24
Energetyka24

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęło współpracę z ukraińską spółką ERU TRADING w zakresie dostaw gazu ziemnego na Ukrainę.  Finalnymi odbiorcami gazu ziemnego są odbiorcy przemysłowi na rynku ukraińskim.

"Rozpoczęcie dostaw gazu ziemnego na Ukrainę w ramach umowy z ERU TRADING potwierdza, że warunki handlowe oferowane przez PGNiG są konkurencyjne, a przez to atrakcyjne zarówno dla odbiorców krajowych, jak i dla klientów za granicą. Cieszę się, że współpraca z ERU TRADING rozszerzyła portfel odbiorców gazu ziemnego PGNiG, wzmacniając naszą obecność na rynkach ościennych. Dostawy gazu ziemnego na rynek ukraiński są elementem polityki handlowej Spółki" – powiedział Bartłomiej Korzeniewski, Dyrektor Oddziału Obrotu Hurtowego PGNiG SA.

"Współpraca ERU TRADING z PGNiG - największą polską firmą energetyczną - jest ważnym krokiem w dywersyfikacji przez naszą spółkę portfela dostawców gazu ziemnego i zapewnieniu naszym klientom niezawodnych i efektywnych kosztowo dostaw na Ukrainie. Jestem przekonany, że współpraca między ERU TRADING oraz PGNiG pomoże w dalszym stopniu rozwijać na Ukrainie rynek gazu ziemnego i pomoże w integracji Ukrainy z europejskim rynkiem energii" - powiedział Yaroslav Mudryy, Dyrektor Handlowy ERU TRADING.

ERU Trading jest wiodącym prywatnym dostawcą gazu ziemnego na Ukrainie. Założyciele Spółki posiadają ponad 40 letnie doświadczenie  w zakresie handlu międzynarodowego różnymi nośnikami energii, w szczególności na rynku  ukraińskim. ERU oferuje swoim klientom pełen zakres usług związanych z zarządzaniem portfelem, z uwzględnieniem realizacji eksportu oraz dostaw na rynku krajowym energii elektrycznej, produktów ropopochodnych, węgla oraz produktów rolnych i innych surowców.    

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA to lider rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową obecną w indeksie największych polskich firm (WIG 20), zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. PGNiG SA posiada akcje/udziały w 29 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo - serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych. PGNiG SA posiada oddziały i przedstawicielstwa w Rosji, Belgii, Pakistanie, na Białorusi i Ukrainie. PGNiG SA jest również jedynym właścicielem spółki PGNiG Upstream International AS, prowadzącej działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim, spółki POGC - Libya BV, poszukującej złóż węglowodorów w basenie Murzuq na terenie Libii, PGNiG Sales & Trading GmbH w Monachium zajmującej się handlem gazem oraz PGNiG Finance AB w Sztokholmie, którą wykorzystano do emisji euroobligacji na rynku europejskim.

PGNiG SA w ostatnim czasie ogłosiło otwarcie w Londynie Oddziału Obrotu gazem LNG, co stanowi następny krok w kierunku zwiększenia aktywności Grupy na rynkach międzynarodowych.

Zobacz także: Ukraina negocjuje zakup irańskiej ropy i gazu

Zobacz także: Włosi przeciwko Nord Stream 2

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 6
asdasd
czwartek, 4 sierpnia 2016, 17:55

Od bandery najpierw kasa potem towar nigdy odwrotnie! I ciekawe po ile sprzedają, a za ile kupili.... czy to aby na pewno przynosi zysk?!

ERU
poniedziałek, 8 sierpnia 2016, 12:50

Z strony ERU TRADING, o współpracy z PGNIG. ERU TRADING and PGNiG have initiated gas deliveries from Poland into Ukraine. ERU TRADING (subsidiary of ENERGY RESOURCES OF UKRAINE) in cooperation with PGNiG (Polish Oil and Gas Company) state controlled oil and natural gas company have begun deliveries of natural gas from Poland into Ukraine. ERU TRADING and PGNiG have made the initial deliveries of natural gas to Ukraine from Poland for supply to the industrial consumers in the Ukrainian market. Based on the agreements between the two companies, ERU Trading will secure its position as the largest privately owned natural gas importer in Ukraine. Yaroslav Mudryy, Commercial Director of ERU TRADING, noted: «Our cooperation with the largest Polish energy company PGNiG is an important step to help ERU Trading diversify our supply portfolio and provide our customers with a reliable and affordable natural gas deliveries in Ukraine. We believe that cooperation will help further develop natural gas market and help integrate Ukraine into European energy markets as a whole». «The initiated deliveries of natural gas to Ukraine under the contract with ERU Trading, confirms that commercial conditions offered by PGNiG are competitive and therefore attractive for both domestic and international customers. I am also glad that cooperation with ERU Trading expands the PGNiG’s natural gas customer’s portfolio by strengthening our presence in neighboring markets. Deliveries of natural gas on the Ukrainian market are a part of the trading policy of PGNiG» – said Bartłomiej Korzeniewski – Executive Director of the PGNiG Wholesale Trading Branch. «Cooperation with PGNiG enables ERU TRADING to offer European instruments for gas purchase to Ukrainian consumers as well as hedging of the associated commercial risks. Large supply portfolio of ERU TRADING allows the company to offer the best commercial terms to its customers in Ukraine as well as offer wide variety of short term and long term supply options for energy products within the country», – said Yaroslav Mudryy, Commercial Director of ERU Trading. Reference PGNiG SA Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA is the leader in the Polish natural gas market. PGNiG SA is a publicly traded company, listed in the WIG20 index of the Polish blue-chip stocks. The company’s business comprises exploration for and production of natural gas and crude oil, and − including its key subsidiaries − import, storage, sale and distribution of gas and liquid fuels, as well as heat and electricity generation. PGNiG S.A. holds equity interests in 29 subsidiaries, including providers of specialist geophysical, drilling and well services, highly valued on international markets. PGNiG SA has branches and representative offices in Germany, Norway, Brussels, Russia, Pakistan, Belarus and Ukraine. PGNiG SA is the sole owner of PGNiG Upstream International AS, engaged in upstream activities on the Norwegian Continental Shelf and the Norwegian Sea; POGC - Libya BV, conducting hydrocarbon exploration operations in the Murzuq Basin in Libya; PGNiG Sales & Trading GmbH in Munich, which trades in gas; and PGNiG Finance AB in Stockholm, incorporated for the purpose of issuing eurobonds on the European market. Recently PGNiG SA has announced opening of LNG trading branch in London which makes the next step in developing international presence of the Group. ERU TRADING ERU TRADING is the leading private energy trader in Ukraine. The company founders have over 40 years of international energy experience with special emphasis on Ukraine. ERU Trading is the largest private natural gas importer in Ukraine and offers its clients full range of energy portfolio management capabilities including electricity export and local deliveries, HFO supplies, coal deliveries as well as export of agricultural and other raw materials.

tak tylko...
czwartek, 4 sierpnia 2016, 14:50

Władimirze Władimirowiczu! Dziękujemy! Liczymy na przekazanie kolejnych klientów. Pozdrawiamy z Polski.

Tobi
czwartek, 4 sierpnia 2016, 14:47

Podobno jesteśmy...ludobójcami ...Polska jest krajem oskarżonym przez Ukrainę o dokonywanie aktów ludobójstwa na przestrzeni 30 lat !! A my co? W pas się kłaniamy, przywracamy mały ruch graniczny, sprzedajemy gaz... Gdzie przyzwoitość i godność państwa ?? Ta wymuszona poprawność polityczna zgubi nas tak samo jak zachód przyzwolenie na najazd setek tysięcy imigrantów-muzułmanów.

Tweets Energetyka24