• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

PGNiG rozpoczęło dostawy gazu ziemnego na rynek ukraiński

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęło współpracę z ukraińską spółką ERU TRADING w zakresie dostaw gazu ziemnego na Ukrainę.  Finalnymi odbiorcami gazu ziemnego są odbiorcy przemysłowi na rynku ukraińskim.

"Rozpoczęcie dostaw gazu ziemnego na Ukrainę w ramach umowy z ERU TRADING potwierdza, że warunki handlowe oferowane przez PGNiG są konkurencyjne, a przez to atrakcyjne zarówno dla odbiorców krajowych, jak i dla klientów za granicą. Cieszę się, że współpraca z ERU TRADING rozszerzyła portfel odbiorców gazu ziemnego PGNiG, wzmacniając naszą obecność na rynkach ościennych. Dostawy gazu ziemnego na rynek ukraiński są elementem polityki handlowej Spółki" – powiedział Bartłomiej Korzeniewski, Dyrektor Oddziału Obrotu Hurtowego PGNiG SA.

"Współpraca ERU TRADING z PGNiG - największą polską firmą energetyczną - jest ważnym krokiem w dywersyfikacji przez naszą spółkę portfela dostawców gazu ziemnego i zapewnieniu naszym klientom niezawodnych i efektywnych kosztowo dostaw na Ukrainie. Jestem przekonany, że współpraca między ERU TRADING oraz PGNiG pomoże w dalszym stopniu rozwijać na Ukrainie rynek gazu ziemnego i pomoże w integracji Ukrainy z europejskim rynkiem energii" - powiedział Yaroslav Mudryy, Dyrektor Handlowy ERU TRADING.

ERU Trading jest wiodącym prywatnym dostawcą gazu ziemnego na Ukrainie. Założyciele Spółki posiadają ponad 40 letnie doświadczenie  w zakresie handlu międzynarodowego różnymi nośnikami energii, w szczególności na rynku  ukraińskim. ERU oferuje swoim klientom pełen zakres usług związanych z zarządzaniem portfelem, z uwzględnieniem realizacji eksportu oraz dostaw na rynku krajowym energii elektrycznej, produktów ropopochodnych, węgla oraz produktów rolnych i innych surowców.    

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA to lider rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową obecną w indeksie największych polskich firm (WIG 20), zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. PGNiG SA posiada akcje/udziały w 29 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo - serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych. PGNiG SA posiada oddziały i przedstawicielstwa w Rosji, Belgii, Pakistanie, na Białorusi i Ukrainie. PGNiG SA jest również jedynym właścicielem spółki PGNiG Upstream International AS, prowadzącej działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim, spółki POGC - Libya BV, poszukującej złóż węglowodorów w basenie Murzuq na terenie Libii, PGNiG Sales & Trading GmbH w Monachium zajmującej się handlem gazem oraz PGNiG Finance AB w Sztokholmie, którą wykorzystano do emisji euroobligacji na rynku europejskim.

PGNiG SA w ostatnim czasie ogłosiło otwarcie w Londynie Oddziału Obrotu gazem LNG, co stanowi następny krok w kierunku zwiększenia aktywności Grupy na rynkach międzynarodowych.

Zobacz także: Ukraina negocjuje zakup irańskiej ropy i gazu

Zobacz także: Włosi przeciwko Nord Stream 2

Komentarze