Reklama

Gaz

PGNiG: kolejna transza pomocy na walkę z koronawirusem

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Prawie 1,7 mln zł przekazała Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza dwunastu placówkom opieki zdrowotnej. Pieniądze posłużą do zakupu sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19.

Placówki ochrony zdrowia są na pierwszej linii walki z epidemią, której skutki odczuwa każdy z nas. Wsparcie, którego im udzielamy, jest wyrazem naszej wdzięczności dla ofiarności pracowników opieki medycznej, których wytrwałość i ciężka praca pozwala chronić życie nas wszystkich. Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie jest pusty slogan – powiedział Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA, spółki która jest fundatorem Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Fundacja uruchomiła właśnie kolejną transzę wsparcia finansowego na walkę z koronawirusem. Kwota 1,68 mln zł trafi do dwunastu instytucji świadczących opiekę zdrowotną, głównie szpitali, i zostanie wykorzystana na zakup sprzętu medycznego, niezbędnego do leczenia pacjentów zarażonych COVID-19, oraz środków ochrony osobistej, zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby.

Na działania związane z walką ze skutkami epidemii koronawirusa Grupa Kapitałowa PGNiG przekazała do tej pory pomoc rzeczową i finansową o wartości prawie 22 mln zł. Beneficjentami były m.in. szpitale, domy pomocy społecznej, hospicja i organizacje wspierające kombatantów. Spółki z GK PGNiG pomagały również w organizacji zdalnego nauczania przekazując szkołom sprzęt komputerowy. Zaangażowanie PGNiG na rzecz edukacji w okresie pandemii objęło także wsparcie pasma edukacyjnego Telewizji Polskiej „Szkoła z TVP”. Oprócz pomocy finansowej i rzeczowej, GK PGNiG włączyła się w walkę z koronawirusem delegując pracowników do obsługi infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia i Polskiego Związku Głuchych oraz wspierając kadrowo personel administracyjny innych instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie epidemii.

Najnowsza transza pomocy od PGNiG na pewno nie będzie ostatnia. Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, w koordynacji z administracją rządową, analizuje kolejne wnioski o wsparcie placówek zdrowotnych.

W związku z epidemią, niezależnie od pomocy udzielanej instytucjom zewnętrznym, GK PGNiG wydała ponad 20 mln złotych na zapewnienie bezpieczeństwa swoich pracowników i ciągłości pracy zakładów odpowiedzialnych za dostawy gazu ziemnego, ropy naftowej oraz energii elektrycznej i ciepła. Oznacza to, że do tej pory wydatki poniesione przez Grupę PGNiG na walkę z COVID-19 przekroczyły już 42 mln złotych. (PGNiG)

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama