Reklama

Gaz

PGNiG angażuje się w rozwój polskiego wodoru

Fot. Energetyka24
Fot. Energetyka24

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przystąpiło do Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, koordynowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dokument realizuje postanowienia Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego podpisanego w lipcu ub.r.

Udział w budowie i rozwoju gospodarki wodorowej to duże wyzwanie dla całej Grupy Kapitałowej, które podejmujemy z pełną odpowiedzialnością. Posiadamy możliwości, aby zagospodarować cały łańcuch wartości związany z wodorem, zwłaszcza w zakresie jego magazynowania i dystrybucji. Jestem przekonany, że połączenie sił w celu wspólnej realizacji celów klimatyczno-energetycznych Unii Europejskiej przyniesie oczekiwany sukcespowiedział Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych w PGNiG, Prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Wśród sygnatariuszy Porozumienia jest także Izba Gospodarcza Gazownictwa zrzeszająca firmy działające w branży gazowej. Izba angażuje się w przedsięwzięcia związane z transformacją energetyczną, promuje wytwarzanie i wykorzystanie energii odnawialnej, w tym ekologicznych paliw gazowych, jak wodór i biometan. IGG zapewnia jednocześnie bezpieczeństwo przy eksploatacji, poprzez standaryzację techniczną wodoru i biometanu.

Celem Porozumienia jest określenie ramowych zasad współpracy pomiędzy podmiotami z sektora publicznego i prywatnego w zakresie rozwoju polskiej gospodarki wodorowej. Strony uznają rozwój technologii zielonego paliwa za kluczowy element, który umożliwi krajową transformację w kierunku niskoemisyjnym, ograniczając przy tym negatywne skutki społeczno-gospodarcze.

W dokumencie wskazano listę długofalowych aktywności oraz instrumenty organizacyjne, instytucjonalne, finansowe i legislacyjne, które umożliwią ich skuteczną realizację. Porozumienie identyfikuje 55 działań kluczowych, skupiających się wokół 4 celów strategicznych: Badania i Rozwój, Inwestycje, Ludzie oraz Współpraca.

Jako firma aspirująca do spełnienia założeń gospodarki niskoemisyjnej, dążymy do nieustannego rozwoju i poszukiwania rozwiązań na miarę XXI wieku. Technologie skupiające się wokół wodoru, a także biometanu znajdują się w centrum zainteresowań PGNiG. Na terenie centrali spółki funkcjonuje laboratorium służące do badania paliw alternatywnych. To dowodzi, że jesteśmy otwarci i przygotowani na zmiany tłumaczył Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju w PGNiG.

image

 Reklama

Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce to kluczowy instrument wykonawczy Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r., umożliwiający wydłużenie perspektywy wdrażania gospodarki wodorowej w Polsce jako nieodłącznej części krajowej energetyki po 2030 roku. Wydarzenie zainicjowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska stanowi kontynuację działań rozpoczętych w lipcu 2020 r. wraz  z podpisaniem Listu Intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego.

 PGNiG/mat. prasowe

Komentarze