Reklama

Gaz

Orlen rozpoczyna kolejny projekt poszukiwawczy

  • System spadochronów hamujących Oriona. Fot. NASA
    System spadochronów hamujących Oriona. Fot. NASA

Ministerstwo Środowiska udzieliło spółce Orlen Upstream kolejnej koncesji na poszukiwanie oraz rozpoznawanie złóż gazu i ropy w południowo- wschodniej Polsce. Tym samym firma rozpoczyna prace nad projektem o nazwie Miocen.

Miocen to kolejny projekt poszukiwawczo – rozpoznawczy uruchomiony przez koncern na południu kraju. W ostatnich miesiącach Orlen Upstream rozszerzył działalność na tym terenie rozpoczynając dwa inne przedsięwzięcia: Karpaty oraz Bieszczady. Prace prowadzone będą w środkowo-wschodniej części województwa podkarpackiego. Region ten jest perspektywiczny pod względem występowania złóż gazu ziemnego. 

Pozyskanie koncesji Siennów-Rokietnica wpisuje się w szerszą koncepcję poszukiwawczą w obrębie małopolskiej prowincji naftowej. Rejon południowo-wschodniej Polski posiada długą i bogatą historię w zakresie eksploatacji ciekłych węglowodorów. Są to tereny bardzo dobrze rozpoznane geologicznie, a duży potencjał poszukiwawczy zachęcił nas do rozszerzenia obszaru na którym prowadzimy działania operacyjne” – powiedział Wiesław Prugar, Prezes Zarządu Orlen Upstream. 

Ministerstwo Środowiska zakończyło procedurę udzielania spółce Orlen Upstream koncesji nr 8/2015/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, w wyniku pozytywnej oceny wniosku koncesyjnego w dniu 13 października 2015 roku. Obejmuje ona obszar o nazwie „Siennów-Rokietnica” zlokalizowany na terenie gmin Chłopice, Rokietnica, Roźwienica, Zarzecze oraz miast i gmin: Kańczuga i Pruchnik w województwie podkarpackim. Powierzchnia obszaru koncesyjnego wynosi 69,08 km2. W sąsiedztwie koncesji oraz częściowo w jej obrębie zlokalizowane są złoża gazu ziemnego: Jaksmanice - Przemyśl, Rokietnica, Rudołowice, Kańczuga i Pruchnik-Pantalowice. Pierwszy etap prac poszukiwawczo – wydobywczych będzie polegał na interpretacji i analizie archiwalnych danych geologicznych oraz przeprowadzeniu badań sejsmicznych. Okres obowiązywania koncesji to 4 lata.

Zobacz także: Górnictwo nie jest "świętą krową"

Zobacz także: Orlen kupi saudyjską ropę

Reklama

Komentarze

    Reklama