Nowela ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji wraca do komisji 

14 kwietnia 2021, 15:46
2981388416_9d3f056065_k
Fot. Photo RNW.org / Flickr
Energetyka24
Energetyka24

DOTYCZY:


Projekt zmiany ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, wprowadzający m.in. regulacje dotyczące Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki wróci do komisji. W II czytaniu część opozycji zgłosiła poprawki.

Poprawki złożone przez klub KO przewidują włączenie do procesu udzielania wsparcia z Funduszu Modernizacyjnego samorządów, środowisk naukowych oraz przedstawicieli społeczeństwa. Jak wskazywali połowie KO, np. tworzona nowelizacją rada konsultacyjna będzie składać się wyłącznie z przedstawicieli rządu, lub instytucji przez rząd kontrolowanych, przez co społeczeństwo nie będzie miało wpływu na wydatki z Funduszu.

Reklama
Reklama

Z kolei koło Polska 2050 zgłosiło poprawkę, przewidującą, że całość wpływów ze sprzedaży przez państwo uprawnień do emisji CO2 ma trafić na cele klimatyczne. Obecnie jest to połowa wpływów.

Projekt ponownie trafi do komisji energii, klimatu i aktywów. 

Projekt dostosowuje polskie prawo do regulacji UE, dotyczących zasad funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji w latach 2021-2030. Wprowadza m. in. procedury ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. 

Na Fundusz trafiają środki ze sprzedaży 2 proc. ogólnej puli uprawnień do emisji w ramach systemu EU-ETS. Przeznaczone są na modernizację systemu energetycznego i poprawę efektywności energetycznej w państwach UE. Z FM mogą korzystać kraje, gdzie w 2013 r. PKB per capita było niższe niż 60 proc. średniej dla całej UE 

W ramach Funduszu Modernizacyjnego Polska może skorzystać z ponad 43 proc. dostępnej puli - środków ze sprzedaży ok. 135 mln uprawnień do emisji. Ich wartość – w zależności od cen rynkowych – to od 2 do 4,8 mld euro. 

Finansowanie z funduszu ma iść na wskazane cele - to m. in. wytwarzanie energii z OZE, ciepłownictwo, magazyny energii, sieci - w tym ciepłownicze. transformacja regionów uzależnionych od stałych paliw kopalnych, transformacja sektorów transportu, budownictwa i odpadów. 

W projekcie, przewidziano procedurę ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Podstawową procedurą będą konkursy. Operatorem Funduszu będzie w Polsce NFOŚiGW, a nadzór będzie sprawował Minister Klimatu.(PAP)

PAP - mini

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
AA
środa, 14 kwietnia 2021, 18:30

Handel prawami do emisji to jeden z największych przekrętów w historii

Tweets Energetyka24