Reklama

Gaz

Nowe norweskie koncesje polskiego gazowego giganta

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wzbogaciło się o nowe koncesje poszukiwawcze na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Przyznał je w ramach corocznej rundy koncesyjnej (APA 2020) norweski rząd. Tym samym liczba koncesji na szelfie, w których udziały posiada Grupa Kapitałowa PGNiG, wzrosła do 36.

PGNiG Upstream Norway, spółka zależna PGNiG SA, znalazła się wśród 30 firm naftowych działających w Norwegii, którym w tym roku przyznano nowe obszary koncesyjne. Nagrodzono nimi wnioski koncesyjne najlepiej przygotowane pod względem geologicznym i technicznym. Dwie z nowo otrzymanych koncesji – PL 1123 i PL 1124 – znajdują się w pobliżu złoża Skarv na Morzu Norweskim, natomiast koncesje PL 1088 i PL 146B – w pobliżu złoża King Lear na Morzu Północnym.
 
– Zgodnie z naszą strategią konsekwentnie powiększamy stan naszego posiadania na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Chcemy, by możliwie jak najwięcej wydobywanego przez nas gazu zapełniło w przyszłości Baltic Pipe. W tej rundzie zabiegaliśmy o koncesje, których lokalizacja pozwoli nam zwiększać nasze wydobycie. Dwie z nich leżą w pobliżu złoża Skarv, które wciąż daje nam najwięcej własnego gazu, a dwie w pobliżu King Lear, które jest złożem gazowym w trakcie zagospodarowania. To ważne z kilku powodów. Przede wszystkim zakładamy, że obszary w pobliżu posiadanych już przez nas złóż mogą kryć kolejne zasoby możliwe do odkrycia i zagospodarowania. Ponadto, bliskość produkujących już złóż i działającej infrastruktury ma realny wpływ na zmniejszenie kosztów eksploatacji w przypadku ewentualnego nowego odkrycia – powiedział Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG.  – Szacujemy, że nasz poziom produkcji gazu ziemnego z norweskich złóż może osiągnąć w tym roku ok. 0,9 mld m sześc. Dążymy do tego, by wydobywany przez nas oraz zakupiony tam gaz ziemny stanowił po 2022 roku znaczną część surowca wykorzystywanego przez polskich przedsiębiorców i odbiorców indywidualnych – dodał Prezes PGNiG.
 
Operatorem obu nowo pozyskanych koncesji na Morzu Północnym jest Aker BP z 77,8 proc. udziałów. PGNiG Upstream Norway w obu przypadkach pełni rolę partnera z 22,2 proc. udziałów. W przypadku koncesji PL 1123 na Morzu Norweskim spółka PGNiG Upstream Norway objęła 30 proc. udziałów, a pozostali udziałowcy to Aker BP i ConocoPhillips (operator). W koncesji PL 1124 PGNiG Upstream Norway objęła 11,9175 proc. udziałów, a pozostałymi udziałowcami są Aker BP (operator), Equinor i Wintershall DEA.

image

 

Intensyfikacja akwizycji złóż w ciągu czterech ostatnich lat pozwoliła Grupie PGNiG na zwiększenie zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym z ok. 80 mln boe w 2017 roku do 208 mln boe na koniec 2020 roku. Spółka PGNiG Upstream Norway dokonała także w poprzednim roku odkrycia złoża gazu ziemnego w prospekcie Warka, którego szacowane zasoby wydobywalne mieszczą się w przedziale od 8 do 30 mld m sześc. gazu ziemnego i kondensatu.

W sumie PGNiG Upstream Norway wydobywa już gaz ziemny i ropę naftową z 9 złóż: Skarv, Morvin, Vale, Vilje, Gina Krog, Skogul, Ærfugl, Kvitebjørn i Valemon. Prace inwestycyjne i analityczne prowadzone są na pięciu kolejnych złożach: Duva, Tommeliten Alpha, King Lear, Ærfugl Outer oraz Shrek.

PGNiG/mat. prasowe

Reklama

Komentarze

    Reklama