Reklama

Gaz

Niemcy chcą zniesienia sankcji wobec Rosji

Pomimo pogarszających się warunków gospodarczych niemieckie firmy działające w Rosji nie zamierzają się wycofywać z rynku wschodniego. Ale przyszłość widzą w czarnych barwach. Według ankiety przeprowadzonej przez Rosyjsko-Niemiecką Izbę Handlową ponad 80 proc. przedsiębiorców spodziewa się negatywnych tendencji w rosyjskiej gospodarce.  Przyczyny fatalnej sytuacji upatrują m.in. w sankcjach nałożonych przez Zachód i dlatego prawie jednogłośnie opowiadają się za ich zniesieniem, a przynajmniej złagodzeniem.

Wśród niemieckich firm działających na terenie Rosji panują złe nastroje. Mimo to nie zamierzają opuszczać rynku wschodniego, choć obawiają się reorientacji polityki gospodarczej Moskwy na Chiny w związku z zachodnimi sankcjami.

Rosyjsko-Niemiecka Izba Handlowa oraz Komitet Wschodniej Gospodarki Niemieckiej przeprowadziły ankietę wśród 152 niemieckich przedsiębiorstw prowadzących działalność w Rosji. Wyniki zostały zaprezentowane w piątek na konferencji w Berlinie.

Przyczyn fatalnej sytuacji  przedsiębiorcy z Niemiec upatrują w kryzysie gospodarczym oraz sankcjach nałożonych przez państwa zachodnie na Rosję w związku z jej agresywną polityką wobec Ukrainy.

94 proc. respondentów źle ocenia panujący w Rosji klimat inwestycyjny (w 2015 r. – 91 proc.). 81 proc. spodziewa się negatywnych tendencji w rozwoju rosyjskiej gospodarki (w 2015 – 91 proc.). Co ciekawe, niemieccy przedsiębiorcy prawie jednomyślnie opowiadają się za zniesieniem  lub przynajmniej złagodzeniem sankcji.  88 proc. życzyłoby sobie jednorazowego lub stopniowego zniesienia sankcji, a 60 proc. chciałoby, żeby nastąpiło to natychmiast. 28 proc. opowiada się za stopniowym uchylaniem restrykcji. Tylko 10 proc. jest zdania, że sankcje należałoby utrzymać, a zaledwie 2 proc. – że należy je zaostrzyć.

W porównaniu do ubiegłego roku nie zmieniły się odczucia niemieckich przedsiębiorców co do stanu ich firm. 38 proc. ocenia go jako słaby (w 2015  - 40 proc.), a 46 proc. jako zadowalający (w 2015 – 45 proc.). 13 proc. uważa, że ich sytuacja jest dobra (w 2015 – 15 proc.), a dla 3 proc. jest bardzo dobra (w 2015 – 0 proc.).

Ponad połowa (56 proc.) zamierza utrzymać obecność na rynku rosyjskim na tym samym poziomie, a co piąta planuje nawet rozszerzenie działalności.

Zobacz także: Ekspert: Polska potrzebuje strategii surowcowej

Zobacz także: Iran i Węgry wspólnie zaprojektują reaktor atomowy

Reklama

Komentarze

    Reklama