Reklama

Gaz

News Energetyka24: Nowa mapa polsko-duńskiego Bałtyku

Fot.: MSZ
Fot.: MSZ

MSZ ujawnił mapę dokładnego przebiegu granicy polsko-duńskiej na morzu, stanowiącą załącznik do podpisanej umowy, którą publikujemy na serwisie Energetyka24.

Szefowie dyplomacji Polski i Danii - Jacek Czaputowicz i Anders Samuelsen - podpisali w poniedziałek w Brukseli umowę w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Bałtyku. Jak informuje polskie MSZ:

"Porozumienie ze stroną duńską ma charakter kompromisowy i zostało oparte o normy prawa międzynarodowego (wyrażone w szczególności w Konwencji NZ o prawie morza z 1982 r.), z uwzględnieniem orzecznictwa sądów międzynarodowych w zakresie delimitacji obszarów morskich. Obydwie strony odeszły od pierwotnie zgłaszanych roszczeń. W konsekwencji, linia mediany została skorygowana na korzyść Polski w zachodniej i wschodniej części „szarej strefy”.

Z powyższych informacji wynika, że jako podstawę do określenia przebiegu granicy wzięto roszczenia duńskie, skorygowane następnie na korzyść Polski. Roszczenia polskie zakładały, że granica powinna przebiegać w odległości 12 mil morskich od wybrzeży Bornholmu. Obszar pomiędzy postulowaną przez Danię linią mediany i roszczeniami polskimi określany był szarą strefą, której powierzchnia wynosiła 3,5 tys. km.

Jeszcze w lutym 2016 roku sekretarz stanu w MSZ Jan Dziedziczak pisał:

"Strona polska twierdzi, że w prawie międzynarodowym nie ma żadnego obowiązku stosowania zasady ekwidystansu (i analogicznie mediany). W czasie konsultacji Polska wskazywała równocześnie na szczególne okoliczności, które uzasadniały odstępstwo od przyjęcia linii środkowej w tej konkretnej sprawie:

- względy geograficzne (linia mediany w sposób nieusprawiedliwiony promowałaby stosunkowo małą wyspę kosztem terytorium lądowego państwa nadbrzeżnego – Polski - na niewielkim, półzamkniętym Morzu Bałtyckim);

  • różnice długości wybrzeży (ok. 3:1 na korzyść Polski);
  • większe znaczenie gospodarcze szarej strefy dla Polski;
  • ukształtowanie dna morza (charakteryzujące się występowaniem zagłębienia w środku szarej strefy)".

Podział tzw. "szarej strefy" ma istotne znaczenie w związku budową Baltic Pipe, którego trasa ma przechodzić przez tzw. szarą strefę, ale również z uwagi na plany dot. budowy farm wiatrowych i eksploatacji zasobów gazu z formacji łupków ałunowych znajdujących się pod dnem morskim wspomnianej strefy.

Reklama

Komentarze

    Reklama