• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

NCBiR: Miliony na technologię produkcji i wtłaczania metanu do sieci gazowej

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Trwa nabór na opracowanie technologii produkcji i wtłaczania metanu do sieci gazowej - poinformowało we wtorek Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na projekt przeznaczono 29,5 mln zł.

Jak napisano, do udziału w przedsięwzięciu o nazwie „Innowacyjna Biogazownia” mogą się zgłaszać firmy i podmioty do 8 lutego 2021 roku.

"Do 1 kwietnia 2021 roku NCBR dokona wyboru 4 wykonawców technologii, którzy wejdą do I etapu. W I kwartale 2021 roku nastąpi także wybór partnera strategicznego, który udostępni teren pod realizację przedsięwzięcia i będzie nim zawiadywał. W rekomendowanym przez niego miejscu powstanie centrum technologiczno-badawcze, w którego skład wejdą prototypy stworzone przez uczestników przedsięwzięcia, a także zwycięski demonstrator biogazowni" - czytamy. Zaznaczono, że do NCBR będą mogły zgłaszać się instytucje, które dysponują odpowiednim potencjałem w tym zakresie.

Wskazano, że celem nadrzędnym przedsięwzięcia, które zakończone zostanie w 2023 roku, jest uzyskanie technologii pozwalającej na produkcję oraz wtłaczanie biometanu do sieci gazowej. Na jego osiągnięcie NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 29,5 mln zł.

image

 

"Zakładamy, że pojawienie się na rynku innowacyjnej technologii, opracowanej w toku prac badawczo-rozwojowych może stanowić impuls dla rozwoju polskiego sektora biogazu i biometanu, a także wpisać się we wzrostowy trend wykorzystania tego źródła energii odnawialnej w Europie i w Polsce. Dzięki naturalnym warunkom i wydajności źródeł mamy wielki potencjał, by stać się potentatem. Polska technologia to również szansa dla polskich firm na eksport na szeroką skalę" – wskazał cytowany informacji dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciech Kamieniecki.

Jak czytamy, w Polsce nie ma instalacji produkujących biometan, który mógłby być tłoczony do sieci gazowej. Wskazano jednak, że nasz kraj mógłby stać się potentatem w produkcji tego paliwa. Z prognoz Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania wynika, że w Polsce można wyprodukować około 8 mld m sześc. biometanu rocznie, co oznacza, że ponad 60 proc. importowanego z zagranicy gazu ziemnego może zostać zamienionych paliwem odnawialnym z polskich odpadów.

Do głównych ograniczeń, które wskazują eksperci, zaliczono m.in. wymagający proces obsługi instalacji, a także brak odpowiednich regulacji prawnych. "Obecnie inwestycja w biogazownie wymaga uzyskania bardzo dużej liczby pozwoleń oraz zgromadzenia szerokiego zakresu dokumentacji, w związku z czym zablokowana zostać może na wielu etapach jej realizacji. Rząd pracuje jednak nad tym, by precyzyjnie uregulować kwestie prawne związane z rynkiem biogazu i biometanu w naszym kraju" - czytamy.

Podkreślono, że zmiana regulacji prawnych pozwoliłaby na przykład na możliwość uzyskiwania przez przedsiębiorców dodatkowych systemów wsparcia, co bez wątpienia zwiększyłoby atrakcyjność inwestycji w tego typu technologie. Problemem, który również napotyka wielu krajowych inwestorów oraz właścicieli instalacji biogazowych są protesty społeczne, wywołane najczęściej wydzielaniem się nieprzyjemnych zapachów z terenu biogazowni lub obawą przed takimi emisjami wśród lokalnych społeczności.

Zaznaczono, że opracowana technologia usprawni dekarbonizację polskiego systemu energetycznego, a tym samym spowoduje skrócenie łańcucha dostaw paliw kopalnych. Wskazano, że obydwa te działania są wymagane przez Unię Europejską w strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Jest to plan mający na celu przekształcenie Unii w nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę, która w 2050 r. ma osiągnąć zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych. Planowane efektywne i zrównoważone wykorzystywanie biomasy doskonale wpisuje się w te założenia - napisano.

Jak czytamy, NCBR zauważa przynajmniej trzy możliwe kierunki rozwoju technologii po zakończeniu przedsięwzięcia - stworzenie technologii dla gmin, która uniezależni je energetycznie, stworzenie krajowej sieci biogazowni, a także opracowanie technologii mającej indywidualne zastosowanie dla rolników i inwestorów posiadających bazę surowcową. Podkreślono, że projekt NCBR wpisuje się m.in. w ambitne plany PGNiG, największego krajowego przedsiębiorstwa zajmującego się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz jego importem, którego prezes zapowiedział w sierpniu ubiegłego roku, iż w ciągu 10 lat w Polsce powstanie od 1500 do 2000 biogazowni. PGNiG spodziewa się, że do 2025 roku około 1,5 mld m sześc. biometanu będzie wtłaczane do sieci gazowej grupy.

Wskazano, że „Innowacyjna Biogazownia” jest tylko jednym z kilku przedsięwzięć prowadzonych przez NCBR, które mają na celu zmianę reguł gry polskiej gospodarki. W ramach tej transformacji, opracowane mają być również m.in. nowoczesne oczyszczalnie ścieków czy budynki efektywnie energetyczne. Wszystkie przedsięwzięcia zostały wybrane pod kątem ich potencjału masowego wdrożenia i możliwości stania się polską specjalnością.

Projekt realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu wsparcia realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu (w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Źródło:
PAP

Komentarze