Reklama

Gaz

Morawiecki: W ciągu dwóch, trzech lat blisko 90% kraju będzie zgazyfikowane

Fot. PSG
Fot. PSG

Tychowo w województwie zachodniopomorskim to kolejna miejscowość, która dzięki wybudowanej przez Polską Spółkę Gazownictwa z GK PGNiG stacji regazyfikacji LNG uzyskała dostęp do gazu ziemnego. Stacja działa od stycznia tego roku. 11 czerwca Premier Mateusz Morawiecki podczas swojej wizyty na Pomorzu Zachodnim odwiedził stację regazyfikacji LNG w Tychowie.

„W rozwoju gospodarczym infrastruktura jest warunkiem przyciągania przedsiębiorców, wyższego komfortu życia mieszkańców, a także lepszej dbałości o środowisko naturalne. Razem ze spółką PGNiG i Polską Spółką Gazownictwa prowadzimy ogromny program gazyfikacji, który zapowiedzieliśmy 2,5 roku temu. Ten program ma doprowadzić do tego, że w ciągu dwóch, trzech lat blisko 90% kraju będzie zgazyfikowane” – powiedział Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty na stacji regazyfikacji LNG Polskiej Spółki Gazownictwa w Tychowie.

Prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Paweł Majewski zaznaczył, że stacja, która działa w Tychowie, pozwala używać gazu ziemnego w domach,  szkołach, przedszkolach, przychodniach, szpitalach oraz w okolicznych przedsiębiorstwach. „Zakładamy, że na koniec tego roku w całym kraju będzie działać około 80 takich stacji, jak ta w Tychowie.  Każda kolejna pomaga w procesie przeobrażenia polskiej gospodarki i przybliża do osiągnięcia celów nisko- i zeroemisyjności” – zaznaczył.

Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa ds. operacyjnych Jakub Kowalski wskazał, że stacje, takie ja ta działająca w Tychowie, są ważnym elementem gazyfikacji kraju oraz zmiany paliwa dla polskiej gospodarki z węgla na gaz, który w transformacji energetycznej Polski jest paliwem przejściowym. „Polska Spółka Gazownictwa jako największy w kraju Operator Systemu Dystrybucyjnego gazu jest ważnym ogniwem w transformacji energetycznej Polski. Jako dostawca ekologicznego paliwa gazowego ułatwi bezpieczne przejście tej transformacji” – dodał.

W maju 2019 roku Burmistrz Robert Falana w imieniu samorządu Tychowa zawarł z Polską Spółką Gazownictwa umowę, która zainicjowała proces budowy sieci gazowej w tym mieście. Gazyfikacja miejscowości przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie PSG wybudowała stację regazyfikacji gazu skroplonego oraz około 1 km sieci gazowej biegnącej od stacji przez ulice Białogardzką, Dworcową
i Wolności do budynku Gminnego Ośrodka Kultury.

Stacja regazyfikacji LNG składa się z  jednego zbiornika kriogenicznego o objętości 21 m3 oraz dwóch parownic o przepustowości 238 m3/h każda. Gaz ze stacji LNG, podobnie do tradycyjnej technologii sieciowej, dostarczany będzie gazociągami do poszczególnych odbiorców biznesowych lub indywidualnych. Proces regazyfikacji, czyli zmiany postaci ciekłej gazu na lotną, następuje na stacji regazyfikacji i nie wpłynie na koszt dystrybucji. Tym samym mieszkańcy i przedsiębiorcy z Tychowa będą mieć dostęp do niskoemisyjnego źródła ciepła, jakim jest gaz. Gazyfikacja Tychowa przyczynia się do likwidacji obszarów dotąd niezgazyfikowanych tzw. „białych plam”, co doskonale wpisuje się w Strategię Polskiej Spółki Gazownictwa.

W II etapie inwestycji nastąpi rozwój sieci gazowej od budynku Gminnego Ośrodka Kultury do  północno-wschodniej części Tychowa. Sieć o długości ok. 5 km przebiegnie dalej przez  ul. Wolności do ulic: Bobolickiej, Leśnej, Topolowej, Jaśminowej, Klonowej, Akacjowej, Brzozowej, Lipowej i Bukowej. Dzięki inwestycji możliwe będzie przyłączenie do sieci gazowej odbiorców indywidualnych oraz lokalnych przedsiębiorstw. Planowany termin zakończenia II etapu gazyfikacji Tychowa to III kwartał 2022 roku.

Polska Spółka Gazownictwa wg. stanu na koniec maja 2021 roku posiada 68 koncesjonowanych stacji LNG, jednak zgodnie z planami Spółki już na początku 2023 roku będzie ich ponad 110. Wybudowanie stacji nie oznacza jednak zakończenia procesu gazyfikacji. W dalszym ciągu konieczna jest rozbudowa sieci wyspowej, aby umożliwić jak największej liczbie klientów przyłączenie się do gazociągów PSG i wykorzystanie potencjału stacji LNG oraz jednoczesne zabezpieczanie stabilności jej pracy. Uruchomienie samej stacji daje jednak nowym odbiorcom możliwość szybszego użytkowania alternatywnego, bezpiecznego i ekologicznego paliwa jakim jest gaz ziemny.

Najszybszym rozwiązaniem stosowanym przez Polską Spółkę Gazownictwa do przyłączania nowych miejscowości, do których trudno jest dotrzeć z klasyczną siecią gazową jest zastosowanie technologii LNG. Skrót LNG (ang. Liquified Natural Gas) – oznacza skroplony gaz ziemny, który poprzez doprowadzenie go do temperatury ok. -162 °C, zmniejsza swoją objętość 600-krotnie, dzięki czemu jego transport i magazynowanie stają się bardziej ekonomiczne. LNG w formie skroplonej przechowywane jest w różnego rodzaju izolowanych zbiornikach – począwszy od  magazynowania w terminalach morskich oraz instalacjach lądowych, po transport w tankowcach i cysternach. Aby doprowadzić LNG do stanu gazowego należy przeprowadzić jego regazyfikację, poprzez podniesienie temperatury, a następnie uregulować ciśnienie otrzymanego gazu i wprowadzić go do sieci.

Polska Spółka Gazownictwa, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGNiG, to lider na rynku dystrybucji gazu w Polsce i największy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Spółka zatrudnia ok. 11,5 tys. pracowników. Misją PSG jest dostarczanie paliwa gazowego w sposób ciągły, bezpieczny oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Spółka eksploatuje sieć gazową o długości ponad 195 tys. km, co stanowi 97 proc. sieci dystrybucyjnej gazu w Polsce, poprzez którą dostarcza rocznie ponad 11,5 mld m3 paliwa gazowego do ok. 7,3 mln klientów.

PSG/mat. prasowe

  • PSG
Reklama

Komentarze

    Reklama