Gaz

MAE: Wzrost popytu na gaz zagraża realizacji celów klimatycznych

Fot. Hans Dirix / Flickr
Fot. Hans Dirix / Flickr

Przewidywany wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny może zepchnąć świat z drogi do neutralności klimatycznej w roku 2050 - alarmuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna.

Reuters przypomina, że tzw. porozumienie paryskie, mające na celu ograniczenie wzrostu średniej temperatury, podpisało ponad 190 krajów. Jego realizacja nierozłącznie wiąże się z istotnym ograniczeniem wykorzystywania paliw kopalnych, takich jak węgiel czy gaz.

Reklama
Reklama

MAE prognozuje, że popyt na gaz wzrośnie.w 2021 o 3,6%, co będzie jednak głównie efektem niskiej bazy. Po rekordowych spadkach w roku 2020, spowodowanych głównie pandemią, wydaje się, że dla „błękitnego paliwa” idą lepsze czasy, ponieważ wiele gospodarek jest na etapie odbudowywania się po lockdownach. 

Eksperci spodziewają się, że trend wzrostowy na rynku gazu będzie utrzymywać się także w latach 2022 - 2024. Średnie zapotrzebowanie na gaz ma rosnąć w tym okresie o 1,7% rocznie. Z danych MAE wynika, że będzie w związku z tym zbyt wysokie, aby możliwym była realizacja mapy drogowej, prowadzącej do zerowych emisji netto w roku 2050. Optymizmem w tym kontekście napawa fakt, że w istotnym stopniu zapotrzebowanie będzie mogło być pokryte przez projekty, które zostały zainicjowane (lub wręcz zatwierdzone) jeszcze przed wybuchem pandemii.

Agencja prognozuje, że w 2021 roku średnie ceny surowca będą najwyższe od 2013 i 2014 roku.

Z raportu MAE płynie również jednoznaczny apel do przemysłu gazowniczego, aby ten zintensyfikował wysiłki na rzecz redukcji emisji - szczególnie w kontekście przeciwdziałania wyciekom metanu.

Komentarze