Reklama

Gaz

PSG: Rozbudowa sieci gazowniczej to wzmacnianie "Polski regionalnej"

Fot. Energetyka24
Fot. Energetyka24

Na terenie budowy Szpitala Powiatowego w Żywcu odbyła się uroczystość związana z podłączeniem obiektu do sieci gazowniczej. Rozbudowany odcinek umożliwi również dostarczenie paliwa do części miasta oraz gazyfikację sąsiednich gmin.

„To wspaniały i ważny dzień” - rozpoczął swoje wystąpienie Jan Chrząszcz, wicewojewoda śląski. Następnie podziękował przedstawicielowi Polskiej Spółki Gazownictwa, że wśród lokalizacji objętych programem przyspieszonej gazyfikacji znalazł się nie tylko Żywiec, ale również inne miejscowości na Śląsku.

„Żywiec jest jednym z miast najbardziej dotkniętych smogiem. To, że powstający szpital nie będzie następnym obiektem przyczyniającym się do powstawania tego zjawiska, to wielki sukces” - mówił wicewojewoda. Dodał, że beneficjentami finalizowanej inwestycji będą także mieszkańcy tej części miasta, w której znajduje się szpital. 

Jako następny w kolejności głos zabrał starosta żywiecki Andrzej Kalata: „Podpisując w 2011 roku umowę dotyczącą budowy szpitala zapewniliśmy, że sfinansujemy dostęp do prądu, budowę drogi, itd. Zastrzegliśmy wówczas, że gazu nie, ponieważ nie wiedzieliśmy czy możemy zawrzeć takie zobowiązanie. Polityka PGNiG była wówczas bardziej restrykcyjna (…) W pewnym momencie przedstawiciel firmy poinformował nas jednak, że sieć zostanie doprowadzona, choć będzie to inwestycja trudna” - mówił.

Starosta wyraził radość, że już w czasie budowy szpital uzyskał podłączenie do sieci gazowniczej, ponieważ ułatwi to prowadzenie prac wykończeniowych zimą. W jego opinii nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że burmistrz Żywca będzie mógł „zbierać wnioski i przyłączać mieszkańców dzielnicy”. „W piątek została podpisana umowa kredytowa, która gwarantuje środki na dokończenie budowy i wyposażenie szpitala. Dziękuję PGNiG, że się zdecydowaliście i że będziemy mieć gaz” - podsumował.

Podczas uroczystości głos zabrał rownież Ireneusz Krupa, członek zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa. Rozpoczął on swoje wystąpienie od podzielenia się ze słuchaczami wspomnieniem z czasów, kiedy pracował w jednym ze szpitali, gdzie funkcjonowała duża kotłownia węglowa, zamieniona finalnie na instalację gazową. „Szpitale to takie miejsca, w których gaz powinien być dostępny, będziemy starali się sprostać temu zadaniu” - mówił.

„Uruchamiamy program przyspieszenia inwestycji w gazyfikację Polski. Jest on spójny ze strategiami i planami państwa w tym zakresie w tym ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i programem „Czyste Powietrze (…) Funkcjonujemy jako narodowy operator, co oznacza pewne zobowiązania. Polityka rządu jest taka, że mamy sprawić, aby gaz był bardziej dostępny dla mieszkańców Polski, niż obecnie”.

„Takie miejsca powinny być gazyfikowane w pierwszej kolejności - dla bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców oraz rozwoju regionu. Czyste powietrze to nie tylko lepsze warunki do mieszkania, ale również możliwości rozwoju, np. turystycznego” - mówił Ireneusz Krupa.

W części poświęconej programowi przyspieszenia gazyfikacji członek zarządu PSG stwierdził: „W skali kraju doprowadzimy gaz do 300 nowych gmin, to bardzo duże wyzwanie (…) Chcemy wyjść na przeciw tym regionom, w których gazu w óle nie ma, to stwarzanie potencjału (…) Do 2022 roku 90% obywateli Polski  będzie mieszkać na terenach zgazyfikowanych”.

„Instalacje LNG będą służyły wzmacnianiu procesu gazyfikacji gmin. Będziemy je stawiać tam, gdzie nie ma jeszcze doprowadzonych gazociągów - chcemy wyjść na przeciw potrzebom mieszkańców” - kontynuował Ireneusz Krupa. W całym kraju stanąć ma 77 takich obiektów.

„Zamiast 74 gmin, które mieliśmy dotychczas w planach, zgazyfikujemy 374. To znaczący jakościowy skok. Dostępność gazu sprawia, że możemy postawić na rozwój Polski regionalnej - o to nam chodzi. Rozwój cywilizacyjny, gospodarczy powinien zejść do gmin, jak najszerzej w całym kraju, abyśmy mogli wyrównywać różnice cywilizacyjne” - zakończył członek zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Reklama

Komentarze

    Reklama