• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Kolejny etap budowy podziemnego magazynu w Damasławku

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

7 lutego 2020 roku spółki GAZ SYSTEM i CIECH podpisały dwie umowy precyzujące warunki współpracy przy realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie przez GAZ-SYSTEM kopalni soli i magazynu gazu na wysadzie solnym Damasławek.

Jest to kolejny istotny krok GAZ-SYSTEM w zakresie realizacji „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”.

W grudniu ubiegłego roku obie spółki podpisały list intencyjny o współpracy przy tym projekcie. Konsekwencją listu jest podpisanie w dniu dzisiejszym dwóch umów: tzw. Term Sheet oraz porozumienia dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej.

Term Sheet jest dokumentem precyzującym harmonogram i zasady finansowania poszczególnych etapów inwestycji. Definiuje także kluczowe założenia dotyczące współpracy handlowej po zrealizowaniu i uruchomieniu kopalni soli i magazynu gazu. Drugi z podpisanych dokumentów to porozumienie dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej dla poszczególnych elementów przedsięwzięcia.

Inwestycja realizowana przez GAZ-SYSTEM przyczynia się do budowania bezpieczeństwa energetycznego kraju, zgodnie z polityką Rządu RP w tym obszarze.  GAZ-SYSTEM pozyska w Damasławku nowe przestrzenie magazynowe dla gazu ziemnego. Zwiększy to znacząco elastyczność sterowania przesyłem gazu oraz zapewni ciągłość  jego dostaw na terenie kraju.

Komentarze