Reklama

Gaz

Klienci Hermes Energy Group mogą zgłaszać swoje wierzytelności do 6 maja br.

Fot. URE
Fot. URE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, informuje, że w ramach postępowania upadłościowego Hermes Energy Group, klienci spółki mogą zgłaszać do sądu wierzytelności z tytułu dokonania wpłat za usługi, których HEG już nie świadczy.

Termin wyznaczony przez Sąd na dokonanie zgłoszenia to 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obwieszczenie to zostało opublikowane 6 kwietnia 2020 r., co oznacza, że klienci Hermes Energy Group mają czas do 6 maja br. na zgłaszanie wierzytelności.

Klienci spółki, którzy do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości HEG (czyli przed 12.03.2020 r) zapłacili rachunki z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub gazu za okres, w którym spółka takich usług już nie świadczyła, mogą dochodzić swoich roszczeń w trybie przewidzianym przez przepisy ustawy Prawo upadłościowe.

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe (zgodnie z art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe). (URE)

Reklama

Komentarze

    Reklama