Reklama

Gaz

Kampania „Przyłącz się” dotarła do Skawiny

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Skawina w województwie małopolskim jest 21 miastem, któremu Polska Spółka Gazownictwa przekazała profesjonalne urządzenie do pomiaru jakości powietrza w ramach  kampanii społecznej „PRZYŁĄCZ SIĘ, LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH”. Konferencja prasowa połączona z podpisaniem porozumienia w tej sprawie między PSG a gminą odbyła się 27 lutego w skawińskim ratuszu.

Urządzenie pomiarowe jest wyposażone w stację meteo, która sprawdza temperaturę, wilgotność powietrza oraz siłę wiatru. Pozwoli to monitorować stężenie pyłów PM10 i PM2,5. Wyniki,  aktualizowane w czasie rzeczywistym, będą prezentowane na wyświetlaczu umieszczonym na siedzibie wydziału ochrony środowiska przy skawińskim rynku, a także online na stronie Urzędu Miasta i Gminy. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli na bieżąco śledzić jakość powietrza.

Kampania „Przyłącz się. Liczy się każdy oddech” jest realizowana przez PSG od 2018 roku. Jej cel to walka ze smogiem, a tym samym poprawa jakości powietrza i życia mieszkańców. W ramach akcji organizowane są spotkania z ekspertami na temat znaczenia czystego powietrza i szkodliwości smogu, a także prezentacje walorów gazu jako ekologicznego i czystego paliwa będącego alternatywą dla starych pieców i kotłów węglowych.

W konferencji prasowej w skawińskim ratuszu wzięli udział m.in. dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego Monika Kolasa, Zastępca Burmistrza Skawiny Tomasz Ożóg oraz Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie Paweł Firlej, który zaprezentował działalność Oddziału i plany inwestycyjne PSG dotyczące Małopolski. Znalazły się wśród nich gazyfikacja Szczawnicy i ościennych gmin, budowa gazociągu Krynica-Muszyna, a na terenie Skawiny m.in. inwestycje w Strefie Aktywności Gospodarczej. – Bardzo aktywnie pracujemy, żeby pojawił się tam gaz – stwierdził dyrektor Paweł Firlej. Podkreślił też aktywność władz miasta w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza i eliminacji źródeł niskiej emisji. – Współpracę ze Skawiną możemy uznać za wzorową - dodał.

O znaczeniu walki ze smogiem mówiła ekspert Dominika Mucha z Politechniki Warszawskiej. Wskazywała na jego ogromną szkodliwość, o której świadczą badania licznych instytucji krajowych i międzynarodowych. – Z raportu Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że z powodu przekroczenia ilości pyłu zawieszonego w powietrzu, każdego roku w Polsce umiera przedwcześnie blisko 46 tys. osób, a 2700 osób z powodu nadmiaru tlenków siarki i ozonu – powiedziała.

Odbierający urządzenie do monitorowania jakości powietrza Zastępca Burmistrza Tomasz Ożóg dziękował za dotychczasową współpracę ze Spółką. Nawiązał też do działań władz miasta w zakresie promowania wśród mieszkańców wymiany przestarzałych kotłów i pieców węglowych na urządzenia przyjazne dla środowiska. – W zeszłym roku aż 70 procent osób, które zdecydowały się na wymianę źródeł ciepła wybrało gaz – dodał Tomasz Ożóg.

Konferencji towarzyszyły bezpłatne spirometryczne badania płuc dla mieszkańców, przygotowywane dzięki współpracy PSG z Polską Federacją Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP.

Reklama

Komentarze

    Reklama