JSW zakłada inflacyjną podwyżkę od lipca br. Związki oczekują większego wzrostu płac

8 kwietnia 2021, 16:26
JSW2
Fot. JSW
Energetyka24
Energetyka24

DOTYCZY:


Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej chcą realizacji porozumienia, które – ich zdaniem – gwarantowało podwyżkę płac o 4 proc. od marca ub. roku oraz jednorazową nagrodę. Zarząd JSW oświadczył, że nie pracował nad takim porozumieniem i zadeklarował podwyżkę inflacyjną od lipca br.

W czwartek trzy reprezentatywne związki działające w JSW: Solidarność, Federacja Związków Zawodowych Górników i Kadra skierowały pismo do prezes JSW Barbary Piontek, wskazując na nierespektowanie porozumienia z lutego ub. roku, które – jak podali związkowcy – zakładało wzrost stawek płac zasadniczych w JSW o 4 proc. od 1 marca ub. roku oraz wypłatę jednorazowej nagrody pieniężnej.

„Wzywamy Zarząd JSW SA do stosowania przedmiotowego porozumienia, gdyż niepokój społeczny jest coraz większy z uwagi na nieprzestrzeganie dokonanych ustaleń przez pracodawcę. Brak realizacji porozumienia zmusi nas do podjęcia dalszych działań przewidzianych w przepisach prawa” – napisali związkowcy, którzy dali zarządowi tydzień na przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

Związkowcy uważają, że ubiegłoroczne porozumienie jest obowiązujące, a podwyżka może być przedmiotem roszczeń ze strony załogi. Zarząd JSW zapewnia natomiast, że nie pracował nad takim porozumieniem ani nie informował w ubiegłym roku akcjonariuszy i opinii publicznej o jego zawarciu.

„Zarząd JSW SA oświadcza, że dokument, na który powywołują się reprezentatywne organizacje związkowe, nie był przedmiotem obrad Zarządu i nie był przedmiotem raportu giełdowego spółki. W związku z tym Zarząd JSW SA wezwie organizacje związkowe do przedłożenia dokumentu, na który się powołują, celem zapoznania się z jego treścią” – poinformowała w czwartek spółka, w odpowiedzi na pytania PAP.

Reklama
Reklama

Z punktu widzenia zarządu JSW – jak podano w oświadczeniu – „działanie reprezentatywnych organizacji związkowych należy uznać za próbę zainicjowania bezprzedmiotowego konfliktu społecznego”. „W opinii zarządu JSW jest to wprowadzanie pracowników i opinii publicznej w błąd” – poinformował rzecznik spółki Sławomir Starzyński.

Zarząd jastrzębskiej spółki zapewnił, iż „pracuje nad możliwościami wszelkiej poprawy warunków pracy i płacy załogi JSW dostosowanych do zastanej przez nowy zarząd kondycji finansowej spółki”.

W ubiegłym, kryzysowym dla JSW, roku ceny węgla i koksu z Grupy JSW spadły o około jedną trzecią, a przychody Grupy zmniejszyły się o blisko 20 proc. W efekcie zamknęła ona 2020 rok stratą netto przekraczającą 1,5 mld zł. Nowa prezes zapowiedziała program oszczędnościowy, który jednak – jak podkreśliła – nie dotknie wynagrodzeń pracowników ani nie spowoduje redukcji miejsc pracy. W końcu marca JSW przedłużyła gwarancje zatrudnienia dla ponad 22-tysięcznej załogi o kolejne 10 lat.

W 2021 rok – jak poinformowała w czwartek PAP spółka – JSW zakłada podwyżkę o wskaźnik inflacji, wprowadzoną od połowy tego roku.

„Obecny zarząd JSW SA pracuje nad planem techniczno-ekonomicznym, który będzie lada chwila przyjmowany przez spółkę. W planie tym zarząd założył podwyżki płac na poziomie inflacji od lipca 2021 r., z uwzględnieniem zapisów wynikających z umów z instytucjami finansowymi” – poinformowała jastrzębska spółka.

W czwartek działające w JSW związki zwróciły się także do zarządu z wnioskiem o pilne zwołanie Pomocniczego Komitetu Sterującego w JSW "w związku z planowaną przez zarząd korektą planu techniczno-ekonomicznego JSW na rok 2021".

„Pomocniczy Komitet Sterujący zwrócił się do zarządu JSW SA o przygotowanie materiałów, które przedstawią zmiany powodujące oszczędności w ramach prowadzonej działalności poszczególnych kopalń. Jednocześnie w piśmie do zarządu JSW zwróciliśmy się z prośbą o przygotowanie informacji o ewentualnym nabyciu przez JSW aktywów skarbu państwa” – poinformowali związkowcy, wskazując na możliwość przejęcia przez JSW spółki Haldex.

„Jeśli mamy ponownie, wzorem lat poprzednich (2014 r.), nabywać aktywa skarbu państwa (Haldex SA), to najpierw trzeba zrealizować zobowiązania wobec pracowników i zrealizować wcześniejsze porozumienia płacowe, które zostały wstrzymane jednostronnie przez Zarząd JSW SA z powodu pandemii i sytuacji finansowej spółki” – czytamy na związkowym profilu w portalu społecznościowym.

PAP - mini

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24