Reklama

Gaz

 Jest decyzja sądu - taryfa dla gazociągu jamalskiego wzrośnie o prawie 40%.

Fot. www.europolgaz.com.pl
Fot. www.europolgaz.com.pl

Warszawski Sąd Apelacyjny umorzył w poniedziałek odwołanie spółki EuRoPol Gaz od decyzji Prezesa URE, zatwierdzającej taryfę przesyłową dla gazociągu jamalskiego (SGT) na 2021 r. - poinformował operator przesyłowy gazu Gaz-System.

Sąd zdecydował, że odwołanie od decyzji, dotyczącej zatwierdzenia taryfy na 2021 r. nie będzie dalej procedowane - podał we wtorek Gaz-System na platformie GIIP (Gas Inside Information Platform), na której operator publikuje informacje istotne dla stanu systemu gazowego.

Reklama
Reklama

28 grudnia 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił odwołanie EuRoPol Gazu od decyzji Prezesa URE ws. taryfy na gazociągu jamalskim na 2020 r., co oznacza, że taryfa ta weszła w życie. 

Jej stawki są o niemal 38 proc. wyższe od stawek taryfy z 2017 r., która obowiązywała do czasu wyroku w rozliczeniach za przesył gazu gazociągiem jamalskim. Była to ostatnia prawomocna taryfa. Decyzje taryfowe Regulatora na 2018 i 2019 r. były zaskarżane przez EuRoPol Gaz. Podobnie było z decyzją ws. taryfy na 2020 r., której dotyczy poniedziałkowe orzeczenie Sądu Apelacyjnego.

W czerwcu 2020 r. Prezes URE zatwierdził taryfę EuRoPol Gazu na 2021 r. Również i ta decyzja została przez spółkę zaskarżona i do uprawomocnienia się nie obowiązywała. A zgodnie z poniedziałkową decyzją sądu, sprawa została umorzona.

Oznacza to, że na Jamale obowiązywać będzie ostatnia prawomocna taryfa, czyli ta na 2020 r. 

EuRoPol Gaz jest właścicielem polskiej części gazociągu tranzytowego Jamał-Europa. Spółka świadczy usługę przesyłową na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa URE na okres do 31 grudnia 2025 roku.

Funkcję operatora na tym gazociągu, na mocy decyzji Prezesa URE, pełni Gaz-System, w którego dyspozycji – po wygaśnięciu w maju 2020 r. jednego z dwóch tzw. kontraktów historycznych – pozostaje ponad 90 proc. mocy przesyłowych gazociągu.(PAP)

Komentarze